tl_files/motto.png

 

WYKŁAD


W dniu 6.06.23r. /wtorek/ o godz. 17:00  prof.dr hab. inż.

Wiesław Barabasz z Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosi wykład

"Genetyczne i fizjologiczne uwarunkowania starzenia się ludzi"

Po wykładzie występ Zespołu Piosenki Biesiadnej "Akademicy"

w nowym programie.

Miejsce: Sala Lustrzana CKiP Jarosławia /Rynek 5/.


ZAJĘCIA NA BASENIE


Planowane na 25.05.23r. /czwartek/ zajęcia nie odbędą się.

WYJAZD NA "KIJKI" DO CZERNIAWKI 24.05.23r./środa/

Godz. 9:00 z parkingu MOSiR ul. Sikorskiego

ZDJĘCIA Z WYPRAWY Z "KIJKAMI" DO RADAWY

10.05.23r


    Gdyby nie aktywność Pana Władka Picha nie byłoby zdjęć

dokumentujących żywotność naszych akademików. 

A tak, wystarczy kliknąć na link :


https://photos.app.goo.gl/iREqgRMA9MVaP6xK8

 

KOMUNIKATY: FILHARMONIA, NORDIC WALKING,

GRECJA


1.Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej w dniu 19.05.23 /piątek/

    o godz.17:15 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.

2. Organizujemy wyjazd na "kijki" do lasów Czerniawki    

    i Miękisza w dniu 24.05.23 /środa/ z udziałem edukatora

    Lasów Państwowych.

    Koszt udziału w imprezie 25 zł. Zapisy

    i wpłaty w biurze ATW.

Wyjazd o godz. 9:00 z parkingu MOSiR ul. Sikorskiego

3. Istnieje możliwośc wyjazdu do Grecji w dniach 6.06 -

    17.06.23 r. Dojazd do Barwinka we własnym zakresie.

    Cena wyjazdu promocyjna. Szczegółowe informacje i zapisy

    w biurze ATW.

 

 ZAPROSZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ATW

 

         Na podstawie §22 Statutu , Zarząd Stowarzyszenia Akademia Trzeciego

Wieku w Jarosławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Storzyszenia,

które odbędzie sie w dniu 23.05.2023r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Miejskiej

Bibliotece Publicznej w Jarosławiu ul. ks. J. Makary 1

 PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad - przywitanie zebranych

2. Informacja dotycząca regulaminu obrad Walnego Zebrania

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza  Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku Zebrania

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia ATW za 2022rok

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia ATW za 2022.rok

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022.rok

8. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu ATW: merytorycznego    

     i finansowego

9. Dyskusja i wolne wnioski

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2022. rok

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2022.rok

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022.rok

d) udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2022.rok

11.Zakończenie obrad.

 

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma wymaganej do

podejmowania uchwał liczby członków, wyznacza się drugi termin Zebrania

  w tym samym dniu 15 minut później.

 Tak zwołane Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na

liczbę obecnych na Zebraniu członków /§ 20. Statutu/.

 

PRELEKCJA 

 Bespośrednio po Zebraniu mgr Mieczysław Słoma, właściciel

Przedsiębiorstwa Usługowo -Handlowo- Produkcyjnego  Piekarnia

Rozbórz zaprezentuje prelekcję "O CHLEBIE MOWA"


ZDJĘCIA Z WYJAZDU DO DĘBICY W DNIU 7.05.23


Nasz reporter Adam Wojnarowski wraz grupą słuchaczy

Akademii uczestniczył w wyjeździe do Dębicy na operę 

"Rycerskość wieśniacza", co potwierdzają załączone zdjęcia

pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/NYy9CdA2ggzJY4Z97

NORDIC WALKING - RADAWA


Wyjazd do Radawy w dniu 10.05.23 r. /środa/ o godz. 9:00

z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.

NEKROLOG 

                         Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 29.04.23 r, zmarł nasz Słuchacz  Bolesław Kamiński,

 współorganizator naszej Akademii oraz założyciel i wieloletni prezez

Kubu Melomana Akademii Trzeciego Wieku.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 2.05.23r. /wtorek/

w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu o godz. 7:00, 

 a pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13:00 na Nowym

Cmentarzu przy ul. Krakowskiej.

Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

                                                                      Zarząd Akademii


ZDJĘCIA Z WYCIECZKI  MIŁOŚNIKÓW "KIJKÓW"


Dzięki aktywności fizycznej i artystycznej Pana Władka Picha

możemy podziwiać zdjęcia grupy uprawiającej Nordic Walking   

pod opiekuńczym kierunkiem dra Marcina Warchoły na

Pogórzu Dynowskim na trasie Średnia - Helusz w dniu 28.04.23r.

Link do zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/1stDRzuqAef4FQzcA


 

NORDIC WALKING - RADAWA

W dniu 10.05.23r. /środa/ wyjeżdżamy na "kijki" do Radawy.

Zapisy i wpłaty - 25 zł /koszt transportu - busa/ w piątek 28.04.23

oraz w piątek 5.maja. br. w biurze ATW.

Wyjazd o godz. 9:00 z parkingu MOSiR.

Szanowni Państwo,


Zapraszamy na obchody Tygodnia Bibliotek 2023, które obędą się w dniach od 8 do 15 maja br.


w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu przy ul. Jakuba Makary 1.


Szczegółowy harmonogram wydarzeń przesyłam w załączniku.


Z wyrazami szacunku

Elżbieta Tkacz

Dyrektor MBP w Jarosławiu


tel. 16 621 55 77

1 załącznik

 •  PDF
   
  Harmonogram-Tygodnia-Bibliotek-2023-2.pdf
  36.2 KB
   
  zapisz | pokaż

 

WYJAZD DO DĘBICY


               Do Dębicy wyjeżdżamy w dniu 7.05.23r. /niedziela/

o godz.15:15 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.

SIŁOWNIA 

Kolejne zajęcia odbędą się w dniu 5.05.23 r./piątek/

I grupa - 9:30,  II grupa - 10:30

Koncert w PSM

PILATES - ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

 

I grupa 

25.04.23r. /wtorek/ godz. 10:00

27.04.23r. /czwartek/ godz. 12:00

II grupa

26.04.23r. /środa/ godz. 11:00

27.04.23r. czwartek/ godz. 11:00

III grupa

27.04.23r. /czwartek/ godz. 8:00

IV grupa

27.04.23r. godz. 9:00

NEKROLOG 

                         Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 14.04.23 r, zmarł nasz Słuchacz mgr inż. Józef

Gryczman, współorganizator naszej Akademii oraz były 

wiceprezes Zarządu. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 22.04.23r. /sobota/

w Kościele NMP Królowej Polski w Jarosławiu o godz. 11:00, 

 a pogrzeb w tym samym dniu o godz. 12:00 na Nowym

Cmentarzu przy ul. Krakowskiej.

Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

                                                                      Zarząd Akademii


NORDIC WALKING

Od poniedziałku 17. kwietnia br. wznawiamy "kijkomanię"

w Parku Miejskim. Spotkanie o godz. 9:00 przy głównej bramie.

Wielkanoc 2023 ATW

ZDJĘCIA Z "DNIA SKUPIENIA " W  OPACTWIE JAROSŁAWSKIM 

 W DNIU 31.03.23r.

 Zdjęcia wykonane przez Bogusławę i Ryszarda Raczyńskich   

        i przesłane przez Adama Wojnarowskiego /naszych słuchaczy/

są pod linkiem:

https://photos.app.goo.gl/9Kem6cc43Sr9SrYu5

SIŁOWNIA - ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ

Planowane zajęcia w dniach: 17.oraz 24. kwietnia br. odbędą sie

 odpowiednio w dniach: 14. oraz 21. kwietnia br.

Grupa I godz. 9:30

grupa II  godz. 10:30

PILATES  - GRUPY III ORAZ IV

Zajęcia z czwartku 6.04.23  odbędą się /wcześniej / w środę 5.04.23

w godzinach zgodnie z planem.

PILATES GRUPA II - KOMUNIKAT

        Z powodu "Dni otwartych " na uczelni, zajęcia grupy II planowane

na środę 29.marca odbędą sie w czwartek 30. marca o godz. 11:00.

WYJAZDY KULTUROZNAWCZE

 7.maja 2023r. /niedziela/-Dębica; opera "Rycerskość wieśniacza".

Koszt udziału - 50 zł.

19.maja 2023r. /piątek/- Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie

w ramach Festiwalu Łańcuckiego -"Opera Meets Broadway'

Koszt udziału- 70 zł.

Wpłaty do wyczerpania miejsc /odpowiednio: 45 i 40 osób/

O godzinie wyjazdów w następnym komunikacie.

KOMUNIKAT - BASEN

W dniu 23.03.23 /czwartek/ zajęcia na basenie nie odbędą się.


DZIEŃ SKUPIENIA


         Zapraszamy na tradycyjnie obchodzony  w naszej

Akademii "Dzień skupienia",  w Jarosławskim Opactwie   

 w dniu 31.03.2023r. /piątek przed Niedzielą Palmową/.

9:30 - spowiedź

10:00 - Droga Krzyżowa w parku Opactwa

11:00 - Msza św. z Homilią

12:00 - Koncert "Muzyka, modlitwa, cisza" w wykonaniu uczniów

            i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej 

            w Jarosławiu.

Zapraszamy również osoby bliskie naszym słuchaczom.

 

ANKIETA


Szanowni Państwo,


na prośbę Pani Justyny Gomolla - doktorantki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, której promotorem jest Pani dr hab. Dorota Gierszewski - zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym odnoszącym się do problematyki komunikacji włączającej, a dokładniej stosowania feminatywów w życiu codziennym. Feminatywy to żeńskie nazwy funkcji, stanowisk i zawodów (np. lekarka, architektka, sprzedawczyni), a także określenia kobiet, takie jak słuchaczka, czytelniczka, uczestniczka, najczęściej tworzone od nazw męskich przy pomocy przyrostków żeńskich. Panią doktorantkę bardzo interesuje perspektywa seniorów i seniorek, zatem świadków i świadkiń wyparcia feminatywów przez władze PRL-u, jak i osób obecnie obserwujących powrót feminatywów do komunikacji.

Ankieta jest ANONIMOWA a jej wypełnienie zajmuje 5-7 minut - nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.

Poniżej link do ankiety:https://forms.gle/sJuksnFhzDjeByrA7

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i wsparcia procesu zbierania materiałów do pracy doktorskiej.

z poważaniem,
Zespół Ogólnopolskiej Federacji UTW

ZDJĘCIA Z WYKŁADU W DNIU 14.03.2023


Zdjęcia z wykładu publicysty Henryka Grymuzy oraz  z występu Zespołu

Piosenki Estradowej "Sway" i Zespołu Tańca Towarzyskiego "Balans",

wykonane przez naszego stałego fotoredaktora Adama Wojnarowskiego   

  są pod linkiem:

 PILATES -  ZMIANA TERMINU


Zajęcia z dnia 16.marca /czwartek/ odbędą się w dniu 15.marca /środa/

grupa III - godz. 9:00

grupa IV - godz. 10:00

 

Temat:

Prośba o przeprowadzenie badań ankietowych

Szanowny Panie prezesie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość przeprowadzenia badań
ankietowych wśród członków Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu.
Przesyłam link do ankiety oraz w załączeniu pismo od Dyrektora Instytutu
Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu dra inż. Jarosława Noworóla. W razie
jakichkolwiek pytań podaję swój numer telefonu: 731-573-925.
Z góry bardzo dziękuję.
Link do ankiety online: https://forms.gle/kfXzzX1tHkfih5X9A
--
Z wyrazami szacunku,
Jakub Hanula

1 załącznik

 •  PDF
   
  Pismo a3w.pdf
  1.7 MB
   
  zapisz | pokaż

TERMINY ZAJĘĆ  SEKCJI W II SEMESTRZE ROKU

AKADEMICKIEGO 2022/2023


 Język angielski - od 8.03.23 r /środa/ sala c. 11 /ul.Pruchnicka/

                           grupa 0++ - godz. 9:00

                           grupa 0- godz. 10:00

                           grupa  0   - godz. 11:00

Pilates  -  grupa I - wtorek,  godz. 10:05, od 14.03.23 r. 

               grupa II - środa, godz. 11:00, od 15.03.23 r.  

               grupa III - czwartek, godz. 8:45, od 9.03.23 r.

               grupa IV - czwartek, godz. 9:45, od 9.03.23 r.

Siłownia -  poniedziałek, od 13.03.23 r.

                grupa I - godz. 9:30

                grupa II - godz. 10:20 

Basen  - czwartek, grupa I godz. 15:00, grupa II - 16:00

Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy" - poniedziałek, s. 110 

ul. Pruchnicka, godz. 12:00 - 14:00.                          

                           

 

WYKŁAD

 

 W dniu 14.03.23 r. /wtorek/ znany jarosławski dziennikarz 

Henryk Grymuza wygłosi wykład: "Polskie słowo w radiowym

eterze w kraju i za granicą".

Godz. !7:00 . Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

W części artystycznej wystąpi Zespół  "Sway".

ALBUM ZDJĘĆ

              Album zdjęć ze spotkania burmistrza Waldemara

Palucha  i przewodniczącego Rady Miasta Sczepana Łąki ze

słuchaczami naszej Akademii oraz z występu Zespołu

Piosenki Biesiadnej "Akademicy" w dniu 28.02.23 r.

znajdziemy pod linkiem:

https://photos.app.goo.gl/i4ZoqwaC1X727L6r6

Zdjęcia wykonał nasz niestrudzony Adam Wojnarowski:  Dzięki Adamie.

 


 

 

WYJAZD DO FILHARMONII

  Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej na koncert GRANDE Amore

w dniu 5.marca 23 r. /niedziela/ o godz. 15:30  z parkingu

MOSiR /ul. Sikorskiego/.

PRZEKAZUJĘ PAŃSTWU ANKIETĘ STUDENTEK NASZEJ

UCZELNI Z PROŚBĄ O JEJ WYPEŁNIENIE

Należy kliknąć  link poniżej/niebieski/

 

 

Style życia seniorów

Szanowni Państwo,

Jesteśmy studentkami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na kierunku Praca socjalna. Tematem naszego artykułu jest Styl życia seniorów. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety w celu przeprowadzenia badań. Ankieta jest w pełni anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów naukowych.

Bardzo Państwu dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety i poświęcony czas. 

ZAJĘCIA NA BASENIE 


   Pierwsze w II semestrze zajęcia na basenie odbędą się 

w dniu 2. marca /czwartek/ w godz.:15:00 /I gr./oraz 16:00/II/.

                         SPOTKANIE Z BURMISTRZEM    

         ORAZ Z PRZEWODNICZĄCYM RADY MIASTA JAROSŁAWIA


"Budżet miasta Jarosławia na 2023. rok i plany jego realizacji",

to temat spotkania z burmistrzem Waldemarem Paluchem oraz 

przewodniczącym Rady Miasta Szczepanem Łąka w dniu 28.02.23 r.

/wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantch

/Rynek 5/.

W części artystycznej wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy".

 
Moja krew, moje zdrowie – cykl warsztatów z lekarką i diagnostką laboratoryjną na temat roli badań i codziennej profilaktyki
 
 
 
Zaczynamy 21.02.2023 o godzinie 10:00
 
 

Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy kliknąć w link i zapisać się: https://abcsenior.com/webinars/moja-krew

Więcej informacji na www.abcsenior.com

 
 
 
WEŹ UDZIAŁ BEZPŁATNIE
 
 
 

Informacje dodatkowe:

 • To zaproszenie można przesłać dalej e-mailem, aby zaprosić znajomych.
 • Zajęcia można oglądać w grupach, podczas zajęć na UTW lub w klubach i innych miejscach wspólnych spotkań.
 • Podczas zajęć można na żywo na czacie zadawać pytania Ekspertom oraz dzielić się opiniami oraz zgłaszać pomysły i potrzeby.
 
 
 
 

Plan zajęć:

21.02. - wtorek 10:00
Temat: Budowanie odporności – fakty i mity


28.02. - czwartek godz. 10.00
Temat: Witamina D – reklama czy rzeczywista potrzeba


07.03. - czwartek godz. 10.00
Temat: Jak prawidłowo przygotować się do badań laboratoryjnych? Dlaczego przygotowanie pacjenta jest tak ważne?


14.03. - czwartek godz. 10.00
Temat: Suplementacja z głową – co zrobić, aby suplementacja była bezpieczna i skuteczna.


21.03. - czwartek godz. 10.00
Temat: Menopauza – ważny okres w życiu kobiety.


28.03. - czwartek godz. 10.00
Temat: Andropauza – ważny okres w życiu mężczyzny


04.04. - czwartek godz. 10.00
Temat: Choroby reumatyczne, choroby z autoagresji – jakie badania laboratoryjne może zalecić lekarz i dlaczego?


11.04 - czwartek godz. 10.00
Temat: Bóle brzucha, problemy jelitowe? Może to dysbioza?


18.04. - czwartek godz. 10.00
Temat: Kim jest senior z medycznego punktu widzenia. Badania dla seniorów

 

25.04. - czwartek godz. 10.00
Temat: Witamina B12 – znaczenie, niedobory, suplementacja z głową.

 
 
 
WEŹ UDZIAŁ BEZPŁATNIE
 
 
 

Pozdrawiają

ALAB Labolatoria oraz
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

 
 
 
 

WPŁATY NA ZAJĘCIA W SEKCJACH W II SEMESTRZE

                                           Wpłaty za zajęcia w sekcjach należy dokonać w dniach         10.02.23. - 17.02.23 w biurze ATW /środy, piątki/.

1.Pilates - 80 zł.

2. Siłownia - 80 zł.

3. Zajęcia na basenie - 110 zł.

4. Język angielski - 145 zł.

Balet "Jezioro Łabędzie"

    Wyjazd do Filharmonii Podkarpackiej  w dniu 22.02.23 o godz. 17:00

z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.

Koncert GRANDE amore


                  W dniu 5.03.23 /niedziela/ organizujemy wyjazd na koncert GRANDE amore do

Filharmonii Podkarpackiej. Bilety 130 zł. Zapisy i wpłaty do 22.02.23 /środa/ w biurze ATW.

Opis

Koncert GRANDE amore to kolejna unikatowa produkcja Woytek Mrozek Production, we współpracy z Agencją Artystyczną MUZA i Woytek Mrozek Chamber Orchestra.

Międzynarodowej klasy soliści, łącząc głosy operowe, jazzowe, popowe i musicalowe w towarzystwie profesjonalnej orkiestry, zaprezentują niezwykłe aranżacje najbardziej znanych utworów o miłości: min. Grande Amore, Un Amore Cosi Grande, Unbreak my heart, Sway, O sole mio, My Way, Mr Sandman, Dancing Queen, Mamma mia, Shallo – Bradley Cooper i Lady Gaga, Perfect Symphony – Ed Sheeran i Andrea Bocelli, Belle – Trio z Notre Dame de Paris, Skyfal z filmu James Bond, czy duety z filmów Alladyn, Piękna i Bestia, Pretty Woman, Titanic – My heart will go on, a także największe włoskie i hiszpańskie przeboje. W programie arie, duety, tria, kwartety, sekstety miłosne i więcej muzycznych niespodzianek! Wieczór swoim kunsztem wokalnym uświetni 6 utalentowanych solistów i solistek:

 

 

ALBUM ZDJĘĆ Z DNIA 24.01.23 r

   Album zdjęć z prelekcji inż. Eugeniusza Kinasza " Losy

zesłańców Sybiru" wykonał nasz Pan Adam Wojnarowski.

Link do zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/AQyCHcLHSi3UM6tc7

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 7.02.23 r. /wtorek/ organizujemy spotkanie w Kisielowie.

Koszt udziału 140 zł. od osoby.

Wpłaty w biurze ATW w środy i piątki do 3.02.23 /piątek/.

Wyjazd z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/ 

Godzinę wyjazdu podamy w terminie późniejszym.

 

BALET "JEZIORO ŁABĘDZIE"

 

Royal Ukrainian Ballet - Jezioro łabędzie - koncert
 

Spektakl baletowy, który nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród publiczności na całym świecie. Historia miłości księcia i księżniczki zaklętej w łabędzia wzbudza wielkie emocje i choć wszyscy znają jej zakończenie, z przyjemnością powracają do niej raz za razem. Bowiem oglądanie kunsztu baletowego połączonego z przepiękną muzyką pozwala przenieść się w zupełnie inną, bajkową rzeczywistość, jakże inną od tej, która nas otacza. Royal Ukrainian Ballet z Charkowa to zespół, z którymi Agencja Artystyczna Pro Musica współpracuje już od 10 lat. Został on założony w 2007 roku. Nad jego stałym rozwojem czuwa manager, tancerz i choreograf Anatoliy Kazatskiy. Ich spektakle zachwycają nie tylko wysokim poziomem artystycznym, ale również przepięknymi kostiumami i bajeczną scenografią. Zespół wielokrotnie gościł nie tylko w krajach Europy, ale również Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Spektakl jest częścią ogólnopolskiej trasy organizowanej zespołowi działającemu obecnie na uchodźstwie i jest formą realnego wsparcia dla artystów.

 

Wpłaty za bilet  -125 zł  w biurze ATW do 15.02.23r.

Wyjazd z parkingu MOSiR / godz. podamy/


  

ZAPISY NA ZAJĘCIA W II SEMESTRZE

               Zapisy na wszystkie zajęcia  w biurze ATW  /środy, piątki/  

   w godz. 9:00 - 11:00, od 25.stycznia do 8. lutego 2023

PRELEKCJA


          "Losy Zesłańców Sybiru" - prelekcja, którą wygłosi świadek tych

tragicznych wydrzeń Pan Eugeniusz Kinasz  w dniu 24.01.23 r.

 o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich.Rynek 5/.

Zapraszamy.

ALBUM ZDJĘĆ Z WYKŁADU W DNIU 10.01.23r.


Album zdjęć wykonany przez naszego super redaktora Adama

Wojnarowskiego, z wykładu ks. Marka Szczepańskiego "Dwie

Kolegiaty Jarosławskie" oraz występu uczniów Liceum

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Jarosławiu znajdziemy

pod linkiem:

 https://photos.app.goo.gl/vuWyLhRnat6W84FW6

NEKROLOG 

                         Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 4.01.23 r, zmarła nasza Słuchaczka Danuta Spólnik.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 7.01.23r. /sobota/

w Opactwie Jarosławskim o godz. 11:00, a pogrzeb w tym

samym dniu o godz. 12:00 na Nowym Cmentarzu przy 

ul. Krakowskiej.

Bliskim Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia.

                                                                      Zarząd Akademii


WYKŁAD


   "Dwie Kolegiaty Jarosławskie", to temat wykładu, który 

wygłosi ks. Marek Szczepański w dniu 10.01.23 r. /wtorek/

o godz.17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich /Rynek 5/

        W części artystycznej z Koncertem Kolęd wystąpią młodzi

artyści  Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

w Jarosławiu pod kierunkiem mgr  Danuty Matusz oraz

mgra Tomasza Dębickiego

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W PIERWSZYM TYGODNIU STYCZNIA 2023

 

Język angielski - 11.01.23  wg. ustaleń w grupach

Siłownia - 9.01.23 - grupa I - godz. 9:30, grupa II - 10:20

Basen- 12.01.23 - grupa I - 15:00, grupa II - 16:00

PILATES - 5.01.23 - grupy  III oraz IV wg. ustaleń w grupach

               10.01.23 - grupy I oraz II wg. ustaleń w grupach

FILHARMONIA - GODZINA  WYJAZDU


 Wyjazd na "Koncert Wiedeński " do Filharmonii w dniu 8.01.23 r.

o godz. 15:30 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.

              BOŻE NARODZENIE 2022

 

tl_files/Boze Narodzenie 2019/Boze Narodzenie 2019.GIF

[

Słuchaczki i Słuchacze Naszej Akademii !


  Niech Święta radością wypełnią Wasz dom,

  a Nowy 2023 Rok blasku doda Waszy dniom.

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku,

  Wam i Waszym Bliskim

                                          Życzy Zarząd.

 

Do życzeń dołączamy otrzymany od naszej byłej

słuchaczki /skarbniczki Zarządu/, Krysi Kramarz

wiersz:


Magdalena Szpunar


           W tym roku ubierz choinkę


W tym roku ubierz choinkę 

w przebaczenie,

lampki czułości zawieś pomiędzy gałązkami

niech nie kłują świerkowe igły

pamiętaniem złego,

a na szczycie niech będzie sopel dobra

niech góruje nad nikczemnością.

 

W tym roku ubierz choinkę 

w serdeczność,

lampki ufności zawieś jasno gdy mrok zwątpienia,

a na gałązkach niech się rozgoszczą

bombki życzliwości,

takiej prawdziwej nic w zamian pod spodem.

 

W tym roku ubierz choinkę

w dobroduszność,

niech sobie mówią, że naiwna

piernikowe serca rozwieś pomiędzy gałązkami

niech dają słodycz tym, którym jej poskąpiono.

 

W tym roku ubierz choinkę 

w człowieczeństwo,

niech nie kłują świerkowe igły niegodziwością,

człowieczeństwo,

to najlepsza ozdoba jaką znam.

 

10.12.2022 r.

 
 

ALBUM ZDJĘĆ  Z PRELEKCJI  W DNIU 20.12.22 r.


     Album zdjęć z prelekcji dra Marcina Warchoły i mgra Roberta

Szmuca oraz wspólnego kolędowania przesłał nam niezawodny 

operator Pan Władek Pich.

Link: https://photos.app.goo.gl/TdhwqpiMX37TbTSMA 

 KOLEJNY NIEODPŁATNY KURS KOMPUTEROWY


Przekazujemy otrzymaną  informację o możliwości zorganizowania

kursu komputerowego

Termin - od stycznia  2023.

Miejsce - ul. Konfederacka 13 / PSONI Jarosław/

Zgłoszenia  na podany w piśmie telefon lub w biurze Akademii.


Dzień dobry,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam więcej informacji na temat bezpłatnego kursu komputerowego.

Szkolenia w ramach projektu "Komputerowe ABC"  są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i są skierowane do osób:
·  w wieku 25 lat i więcej,

·  uczących się, pracujących, bezrobotnych oraz emerytów i rencistów zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego,

·  bez własnej działaności gospodarczej.

 

 

Szkolenie na poziomie podstawowym A - 60 h natomiast na poziomie średniozaawansowanym B 100 h. Zajęcia zazwyczaj organizujemy dwa lub trzy razy w tygodniu po 2 - 3 h jednorazowo - godziny do ustalenia. Zapewniamy podręczniki oraz materiały szkoleniowe. Małe grupy 10 osobowe. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy. W załączniku przesyłam przykładowe tematy zajęć na poziom podstawowy i średniozaawansowany w zależności od potrzeb uczestników oraz plakat. Jest też możliwość kontynuacji na wyższym poziomie. Szkolenie jest uwieńczone certyfikatem wydawanym na podstawie testu końcowego. Zapraszamy osoby, które były już na poziomie podstawowym, bądź nigdy nie brały udziału w kursie komputerowym.
--
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
Urszula Kula 
Tel: 577 272 422
MD Office Sp. z o.o.
Ul. Wincentego Pola 18
35-021 Rzeszów

3 załączniki pobierz wszystkie

 •  PDF
   
  plakat eccc (1).pdf
  2.3 MB
   
  zapisz | pokaż
 •  DOCX
   
  tematy zajęć - poziom A.docx
  11.6 KB
   
  zapisz | pokaż
 •  DOCX
   
  tematy zajęć poziom B.docx
  13.6 KB
   
  zapisz | pokaż

NEKROLOG

 

         Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że wdniu 9.12.22 r. zmarł nasz Słuchacz Jan Gugała

Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                                      Zarząd Akademii


Uroczystości pogrzebowe odbęda się w rodzinnych stronach Zmarłego 

koło Dęblina / szczegóły na klepsydrach /


PRELEKCJA


      Zapraszamy na prelekcję dra Marcina Warchoły oraz mgra 

Roberta Szmuca  "Szlakiem Green Velo wśród młodoglacjalnej

rzeźby Warmii i Mazur".

20.12.22 r. /wtorek/ godz. 17:00.

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/

W części artystycznej z koncertem kolęd i pastorałek wystąpi

Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy".

ALBUM ZDJĘĆ Z WYKŁADU I KONCERTU  6.12.22


     Album zdjęć z wykładu Pani prof. dr hab. Krystyny Leśniak -

Moczuk, która mile zaskoczyła słuchaczy prezentując się również

jako św. Mikołaj oraz z pięknego patriotycznego koncertu 

uczniów Liceum Ogólnokształcacego  im. M. Kopernika 

w Jarosławiu wykonał nasz Pan Władysław Pich.

Link do zdjęć i filmów :


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FGXiXFnJEs6e5QjfY7%3Ffbclid%3DIwAR2bC6SbzsBVgFfAQE4e2ngxLvi5RuNsMsHJM3jvp0wQRoBSgyQqztf5kFU&h=AT2eXPiI0pSOpsY0rIp5zz4Ur3B7auGX6YKG0UmEsGyW8BBvKaBn7mUCm2GXIAMcOaaqIaD5oAY12UxTdpBzEE0MD7t4nsQYSFrUlL8SZiQcnST1BtKUXKhNXVkr_OFC8tJ-Vw


Kopiuj i wklej


 

FILHARMONIA - KONCERT WIEDEŃSKI


          Zarezerwowaliśmy 40 biletów na Noworoczną Galę - Koncert Wiedeński

w Filharmonii Podkarpackiej w dniu 8 stycznia 2023 r. /niedziela/.

Bilety po 140 zł. Zapisy i wpłaty w biurze ATW w dniach: 7, 9, 14,16.grudnia br.


FOTORELACJA Z WYKŁADU 22.11.22r.


Z dwójki naszych reporterów tym razem na stanowisku był

 Adam Wojnarowski. 

Zdjęcia z wykładu prof. dra hab. Witolda Nowaka oraz z występu

solistek JOKiS w Jarosławiu są pod linkiem:

 
WYKŁAD

          W dniu 6.12.22 r.

/wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich prof. dr hab. Krystyna Leśniak - Moczuk z Uniwersytetu

Rzeszowskiego wygłosi wykład "Imię jako tytuł życia" .

            W części artystycznej wystąpią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego

im. M. Kopernika w Jarosławiu z programem :" Adam Kowalski pieśniarz           

  i żołnierz Niepodległej", który przygotowali nauczyciele Liceum, Panowie :

Jakub Duda - scenariusz oraz Tomasz Dębicki - opracowanie muzyczne.

 


WYKŁAD


      W dniu 22.11.22r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich /Rynek 5/, prof. dr hab. Witold Nowak   

 z Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosi wykład "O wartości

przyjaźni".

         Po wykładzie w części artystycznej wystąpią solistki 

 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Panie instruktorki

Justyna Wota i Natalia Gral w repertuarze przygotowanym przez 

Pana Wiktora Maruta.


Kurs obsługi komputera


 Nieodpłatny kurs. 

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu /ul. ks. Makary/

Informacje i zapisy:  tel. 668 189 550 /p.Bartosz/ 

  do 16.11.22r.

           Aktywność ruchowa w życiu seniora


Aktywność ruchowa ma ogromny wpływ na ogólny stan zdrowia i kondycję. Znaczenie regularnego wysiłku fizycznego odczuwają zwłaszcza osoby w podeszłym wieku. Dlaczego ruch jest tak ważny dla seniorów? Jak dbać o sprawność w bezpieczny sposób? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania i cenne wskazówki związane z aktywnością seniorów.

Jak aktywność fizyczna pomaga seniorom?

Lista korzyści płynących z aktywnego trybu życia w podeszłym wieku jest bardzo długa. Lekarze i naukowcy już dawno zaobserwowali różnice w jakości życia seniorów, którzy są aktywni i tych, którym brakuje ruchu.

Ludzki organizm potrzebuje wysiłku fizycznego, aby utrzymać dobrą kondycję, walczyć z chorobami lub ich unikać. Ta zasada dotyczy wszystkich grup wiekowych, ale zwłaszcza wśród osób starszych widać jej zasadność.

Na początku warto wspomnieć o znaczeniu aktywności fizycznej dla sprawności intelektualnej. Regularne ćwiczenia, ruch i prawidłowo dobrany wysiłek są zbawienne dla mózgu i kondycji psychicznej. Pozwalają dłużej cieszyć się spostrzegawczością, dobrą pamięcią i koncentracją. Ćwiczenia poprawiają nastrój i redukują poziom stresu.

Stabilność emocjonalna połączona ze sprawnością intelektualną gwarantują stabilność psychiczną, która pomaga zachować zdrowie.

Jak jeszcze aktywność fizyczna oddziałuje na zdrowie?

 • Wspiera profilaktykę chorób nowotworowych.
 • Łagodzi symptomy chorób przewlekłych, a nawet pomaga ich uniknąć.
 • Wspomaga regulację poziomu cukru we krwi.
 • Stabilizuje ciśnienie tętnicze.
 • Ułatwia kontrolowanie masy ciała.
 • Zmniejsza ryzyko występowania urazów, takich jak złamania kości.
 • Redukuje ból towarzyszący wielu schorzeniom (np. chorobie zwyrodnieniowej stawów).
 • Zwiększa odporność organizmu.

To tylko najważniejsze zalety aktywnego trybu życia. Każdy senior, który ćwiczy, odkrywa swoją własną listę korzyści płynących z regularnego ruchu i wysiłku.

Gdzie znaleźć motywację do ćwiczeń?

Motywacja jest indywidualną kwestią każdego człowieka, bez względu na wiek. Każdemu z nas zależy na czymś innym, ale wszyscy chcemy być zdrowi i sprawni do późnej starości.

Zmotywowani seniorzy chcą jak najdłużej pozostać samodzielni i samowystarczalni. Nie chcą obciążać swoich bliskich opieką i kosztami związanymi z leczeniem. Wybierają aktywność i cieszenie się kontaktami ze swoją rodziną i przyjaciółmi.

Jak zatem mobilizować się do ćwiczeń?

 • Wyznacz dni i godziny, które poświęcisz na aktywność fizyczną.
 • Zastanów się, co sprawia Ci najwięcej przyjemności i skup się na tym.
 • Mierz siły na zamiary – więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części artykułu.
 • Poszukaj w swojej okolicy zorganizowanych grup, klubów lub innych aktywnych seniorów.

Zaplanowanie aktywności stworzy swego rodzaju rutynę, która korzystnie wpływa na motywację i wytrwałość. W sprzyjających okolicznościach ruch i ćwiczenia mogą być doskonałą okazją do nawiązania ciekawych znajomości.

Ile czasu przeznaczyć na aktywności sportowe?

Na to pytanie każdy senior będzie miał inną odpowiedź.

Pod uwagę należy wziąć kilka czynników.

 • Stan zdrowia – czy Twoje zdrowie pozwala Ci na większą ilość ruchu?
 • Inne obowiązki i zainteresowania – wbrew pozorom dni przeciętnego seniora nie są bezproduktywne.
 • Warunki do uprawiania sportów – pogoda może mieć duży wpływ na ilość czasu przeznaczonego na ćwiczenia.

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Ostateczne określenie intensywności i rozłożenie wysiłku w czasie jest kwestią indywidualną i zależy od wyżej wspomnianych czynników. Wydaje się natomiast, że 150 minut w tygodniu jest osiągalnym celem.

Dopasuj poziom wysiłku do swoich możliwości

To bardzo ważny aspekt planowania, który może mieć wpływ na to, czy senior będzie regularnie podejmował wysiłek fizyczny.

Warto udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który oceni ogólny stan zdrowia i pomoże określić możliwości fizyczne. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to pokieruje do specjalistów, którzy dobiorą odpowiedni zestaw ćwiczeń, lub zaleci wykonanie dodatkowych badań.

Inne możliwości będzie miała starsza osoba cierpiąca na cukrzycę, a inne osoba z nadciśnieniem tętniczym lub po przebytym zawale. Zupełnie inaczej dobiera się ćwiczenia dla osób, które borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi.

Poświęcenie czasu na konsultacje lekarskie pozwoli czerpać przyjemność z aktywności fizycznej i zapobiegnie przeciążeniom lub innym nieprzyjemnym skutkom nadmiernego wysiłku.

Rex Medica oferuje szeroki wachlarz badań diagnostycznych oraz konsultacje z lekarzami specjalistami, dzięki czemu proces przygotowania się do rozpoczęcia treningów znacznie się skróci.

Należy pamiętać, że aktywność fizyczna nie musi oznaczać wyczynowego uprawiania sportu. Już pół godziny spaceru szybkim tempem lub zwykłe sprzątanie domu jest ćwiczeniem i pomaga zachować sprawność.

Bezpieczeństwo to podstawa

Optymalne dopasowanie czasu i obciążenia znacznie zwiększa bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych. Należy jednak pamiętać, że w podeszłym wieku dużo łatwiej o kontuzje.

Zanim przystąpisz do ćwiczeń, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

 • Ubierz się odpowiednio do wykonywanych ćwiczeń. Przegrzanie lub wyziębienie może stworzyć ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych.
 • Przewietrz pomieszczenie, w którym ćwiczysz, zanim rozpoczniesz trening.
 • Miej pod ręką butelkę z wodą i pamiętaj o regularnym piciu (zwłaszcza latem).
 • Pamiętaj o przerwach na odpoczynek.
 • Trening rozpocznij od rozgrzewki, która zredukuje ryzyko wystąpienia urazów.

Z takim przygotowaniem każdy senior może zadbać o swoją kondycję i dobre samopoczucie. Ruch zapewnia zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nie zwlekaj, zaplanuj swoją aktywność fizyczną. Nigdy nie jest za późno na wprowadzenie zdrowych nawyków do swojego życia. Z Rex Medica kompleksowo przygotujesz się do rozpoczęcia przygody ze sportem.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU DR MAŁGORZATY DZIECHCIAŻ 

         I WYSTĘPU KABARETU "IKRA'


Tym razem na stanowisku był nasz reporter Adam Wojnarowski.

Zdjęcia z wykładu "Czy starość musi boleć ?" oraz z występu

kabaretu "Ikra" ze Stowarzyszenia EM ART  znajdziemy pod 

linkiem:

https://photos.app.goo.gl/aU5JZhjfwLh8DYsU9

             POGŁĘBMY NASZĄ WIEDZĘ O UŻYTKOWANIU:     

         TELEFONU KOMÓRKOWEGO /SMARTFONA/,

TABLETU, KOMPUTERA STACJONARNEGO, LAPTOPAMateriał szkoleniowy dostępny jest bezpłatnie na dysku onedrive –

kliknij tutaj by go pobrać[nbsp]w

różnych wersjach (PDF, PPTX, PPSX).


DP_raport-senior-2022_NET_155x235_01-11092022.pdf -

podręcznik

 Pozdrawiam, 

 Laura Radwańska

Junior Project Manager 
mobile: +48 505 993 360
email: 
laura.radwanska@digitalpoland.org 

DigitalPoland Foundation
Rondo Daszyńskiego 1, 00-844, Warsaw, 
www.digitalpoland.org

 

WĘDRÓWKI Z "KIJKAMI" : PATRYJA - HELUSZ

 Tym razem sympatycy "Nordic Walking " pod kierunkim dra Marcina

Warchoły wędrowali po pięknych okolicach Połanek i Helusza.

Fotograficzną kronikę sporządził aktywny uczestnik wyprawy Pan

Władek Pich.

Link: https://photos.app.goo.gl/aNzQTJmSsvKH2P1V

WYKŁAD


      W dniu 8.11.22r./wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej 

Kamienicy Attavantich /Rynek 5/ wicedyrektor  Instytutu

Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno

Ekonomicznej w Jarosławiu, dr n.o zdr. Małgorzata Dziechciaż

wygłosi wkład:"Czy starość musi boleć?".

Po wykładzie występ Kabaretu "Iskra".WYJAZD DO FILHARMONII


              Organizujemy wyjazd do Filharmonii  Podkarpackiej w dniu 27.11.22r. /niedziela/  

na koncert "007 Symfonicznie".  Koszt udziału - 120zł  /bilet/. Wyjazd autokaru z parkingu

MOSiR/ul. Sikorskiego/

Opis

              Koncert muzyki filmowej „007 Symfonicznie” , który jestmuzyczną podróżą do

świata kina i idealnym przedsmakiem premierowego filmu o JamesieBondzie.

To muzyczna kompilacja najbardziej znanych i lubianych motywów przewodnich z

serii filmów o słynnym Agencie 007. Golden Eye, Skyfall to tylko nieliczne z wielu

tytułów, które przeżyjmy na nowo w symfoniczno – chóralnych aranżacjach. Odkryjmy

połączenie muzyki klasycznej z rozrywkową – połączenie to daje niesamowity efekt!

Wszystkie utwory mają jedyny i niepowtarzalny charakter dzięki autorskim aranżacjom,

przygotowanym wyłącznie na to specjalne, niezapomniane widowisko!

Najsłynniejsze i świetnie rozpoznawane hity oraz ogromna dawka energii porywa

publiczność od pierwszych chwil trwania koncertu. Na scenie wybuchowa mieszanka

klasyki.

Zapisy i wpłaty do 23.11.22r. /środa/.


ZAJĘCIA W DNIU 2.11.22r. /ŚRODA/

  W tym dniu zajęcia z j. angielskiego oraz siłowni odbędą się

zgodnie z planem.

Natomiast nie będzie czynne biuro Akademii.

 

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE


   W dniu 9.11.22r. /środa/ organizujemy spotkanie integracyjne

w Kisielowie.

Koszt udziału - 125 zł. / konsumpcja, muzyka/.

Wyjazd o godz. 15:30 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.

             Zapisy i wpłaty w biurze w środy i w piątki w godz.

 9:00 - 11:00  do 4.11.22r. /piątek/.

ALBUM ZDJĘĆ Z WYKŁADU "JAROSŁAW ZNANY

I NIEZNANY"

        W dniu 11.10.22r. wysłuchaliśmy prelekcji Pana Jerzego 

Czechowicza, a później podziwialiśmy występ Teatru

"Baccalaureus" w sztuce "Moralność Pani Dulskiej".

Wszystko to uwiecznił niezawodny nasz reporter Adam 

Wojnarowski.

Link : https://photos.app.goo.gl/5WPqmkvWmjzbqP2D6


ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ Z PILATESU

 Grupy: III i IV będą miały zajęcia w czwartki

Grupa III - godz. 9:00

Grupa IV - godz. 10:00

Pierwsze zajęcia w dniu 27.10.22r.

ZDJĘCIA Z WYJAZDU REKREACYJNEGO DO RADAWY  13.10.22r.

Wspaniała pogoda, taka atmosfera i takie też zdjęcia 

wykonane przez drugiego z naszych reporterów - Pana

Władka Picha.

Linkhttps://photos.app.goo.gl/uNYop2xhJZxnvTs47

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W SEKCJACH W PIERWSZYM

SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023


Język angielski / grupy  mgr Marty Ulma/

                        Pierwsze spotkanie obu grup w dniu 19.10.22r./środa/ 

                                 o godz. 9:40, ul. Pruchnicka


Basen:  czwartek - gr. I godz.15:00    /od 20.10.22r./

                             gr. II godz. 16:00


Siłownia: środa - gr. I godz. 13:30    /od 19.10.22r./

                           gr. II godz. 14:20


Pilates : wtorek - gr. I godz. 10:30    /od 25.10.22r./      

                           gr. II godz. 11:25

              piątek - gr. III godz. 9:00     /od 21.10.22r./

                           gr. IV godz. 10:00


Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy":  czwartek - godz. 13:00

                                                                    ul. Pruchnicka  /od 20.10.22r./

WYKŁAD


       W dniu 18.10.22r. /wtorek/ o godz. !7:00 w Sali  Lustrzanej

Kamienicy Attavantich, Pan Jerzy Czechowicz pasjonat Miasta

Jarosławia, przewodniczący Sekcji ochrony zabytków   

 w Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia wygłosi wykład

"Jarosław znany i nieznany".

Po wykładzie występ Teatru "Baccalaureus" w sztuce "Moralność

Pani Dulskiej"

ALBUM ZDJĘĆ Z INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO

2022/2023

         Uroczysta Inauguracja odbyła się w dniu 11.10.22.w Sali

Lustrzanej Kamienicy Attavantich.

W Inauguracji uczestniczył  prorektor Państwowej

Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu

prof. dr hab. Ryszard Pukała .

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Roman Fedan.

W części artystycznej wystąpił Zespół Piosenki Biesiadnej 

"Akademicy".

Album zdjęć wykonał społecznie nasz niezawodny reporter

Adam Wojnarowski.

Link do zdjęć:   https://photos.app.goo.gl/4zP22D2eNrWtba2g8 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO


 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

odbędzie sie w dniu 11.10.22r. /wtorek/  o godz. 17:00

Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

W progamie: 

 - wystąpienie prezeza Zarządu Akademii,

 - wystąpienia Gości,

 - wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. dr hab.   

    Roman Fedan,

  - występ Zespołu Piosenki Biesiadnej "Akademicy".

   WPŁATY ZA ZAJĘCIA W SEKCJACH


  Osoby, które wyraziły chęć uczestniczenia w

zajęciach /zapisały się/ proszone są odokonanie wpłaty.

Za zajęcia rekreacyjne - siłownia, pilates, basen -

wpłacamy 80 złotych .

Za język angielski ,grupy "0" i "0+" - 100 zł 

Opłata dotyczy 15 godzin zajęć w pierwszym semestrze.

Opłaty przyjmowane będą od poniedziałku  do

piątku /3. - 7. października/ w godz, 9:00 - 11:00

 w biurze ATW. 


ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

ZAPISY:   od 14. do 30. września 2022 r.  w dni robocze 

                w godz. 9:00 - 11:00. w biurze Akademii

OPŁATY:  wpisowe dla osób, które nie były słuchaczami   

                Akademii - 30 zł.                

                składka roczna - 70 zł.

                koszt udziału w sekcjach uzależniony jest od liczby osób

                w grupie - /1200 zł dzielone prze liczność grupy/,     

                za semestr.

Osoby będące słuchaczami proszone są o przyjście z legitymacjami.

Planowane sekcje:

Pilates, 

Siłownia, 

Gimnastyka w wodzie,

Tenis stołowy 

Nordic Walking

Taniec towarzyski

Języki obce /j. angielski i j. niemiecki/

Klub Melomana

Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy"

Informacja o odpłatności za udział w sekcjach dotyczy tych zajęć, które

prowadzone są przez nauczycieli lub instruktorów.

Informacje dotyczące inauguracji zajęć podamy w terminie

późniejszym.  

 

 

         Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej

Słuchaczki Urszuli Radkowskiej.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 23.08.22r.  o godz. 12:00   

na Starym Cmentarzu w Jarosławiu.

Bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.

                                                                      Zarząd Akademii


 

KURS KOMPUTEROWY

 

             Przekazuję Państwu otrzymaną informację dotyczącą kursu 

komputerowego.                                                                                                                                                                    Marian  Janusz


Dzień dobry, w nawiązaniu do Pańskiej rozmowy z Panią Alicją Gregor przesyłam szczegóły
dotyczące szkolenia:
 • jest całkowicie bezpłatne                     
 • uczestnicy otrzymują laptopy w trakcie trwania szkoleń 
 • uczestnicy otrzymują pendrivy oraz notatniki i podręcznik
 • trwa około 20 spotkań po około 3 godziny
 • odbywa się średnio 2x w tygodniu
 • zakres szkolenia to: podstawowa obsługa komputera, elementy obsługi telefonu - program i poziom zawsze dopasowywany jest do grupy
 • jest przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia

Miejsce kursu:    Pomieszczenie obok kawiarenki przy Parafii Królowej

Polski /ul. 3 Maja/

Zgłoszenia telefoniczne   do 15. sierpnia 2022 .  Tel. 668 189 550

W razie pytań proszę dzwonić 668 189 550

 

[nbsp]                                                                 Z poważaniem Bartosz Dybka


NORDIC WALKING  - ROZTOCZE


Zdjęcia Pana Władka Picha z wyjazdu "kijkowców" w okolice

Zwierzyńca  w dniu 23.06.22r. znajdziemy pod linkiem:


https://photos.app.goo.gl/dziazrcV9B3pzbKG8    / kopiuj, wklej/

ALBUM ZDJĘĆ 


   Album zdjęć wykonanych przez naszego akademickiego reportera

Adama Wojnarowskiego z wykładu prof.dra hab. Romana Fedana 

oraz z występu "Akademików" w dniu 21.06.22r. znajdziemy pod

linkiem:

https://photos.app.goo.gl/P68me47tjNHTVu6V9

 


WYKŁAD


                W dniu 21.06.22r. /wtorek/ w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich /Rynek 5/ o godz. 17:00, prof. dr hab. Roman Fedan

wygłosi wykład: "Ludność świata a przestrzeń życiowa. Wybrane

problemy demograficzne".

W części artystycznej wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej

"Akademicy".

ALBUM ZDJĘĆ Z WYJAZDU NA ROZTOCZE  - "SZUMY'


Album zdjęć wykonanych z własnej woli przez Pana Władysława Picha

oraz Panią Basię Franus znajduje się pod linkiem: 


https://photos.app.goo.gl/hEQuapgcvZnxtTic9
 

"SEKRETY HERBACIANYCH ZAKUPÓW"- ALBUM ZDJĘĆ

 

  Album zdjęć wykonanych przez reporterów Władysława Picha oraz       

Adama Wojnarowskiego  znajdziecie Państwo pod plikiem:


https://photos.google.com/share/AF1QipNLBO5_nrJQ75mczVR6TEeLqTqyWAHaoVkHiLvVU5vF2_nGOIkACmGk3rgZCFp_vg?key=VnVlZFM4d01CRzFnSDYtY1RxRERJYl9jcDdFTVFR

 KOMUNIKAT - BASEN


          Zajęcia z dnia 16.06.22r. /Boże Ciało/ odbędą sie w dniu 22.06.22r. /środa/.

Grupa I godz. 15:00

Grupa II godz. 16:00

KOMUNIKAT - SIŁOWNIA


 Ostatnie w tym semestrze zajęcia grupy  III odbędą sie w dniu 6.06.22r.

/poniedziałek/ o godz. 11:20.

PRELEKCJA

    Polska firma farmaceutyczna, Zakład Zielarski "KAWON - HURT"

Nowak sp.j. z Gostynia /k. Poznania/ zaprasza na prelekcję:

"Sekrety Herbacianych Zakupów" 

* Jak z szerokiego asortymentu herbat znajdujących się na rynku

   wybrać rzeczywiście zdrowy i dobry wyrób?

* Czy każda herbata ziołowa jest lekiem?

* Dlaczego większość herbatek owocowych smakuje tak samo?

W trakcie prelekcji przeprowadzona będzie degustacja naturalnych 

herbatek owocowych i żurawinowych.  

Będzie również możliwość otrzymania materiałów edukacyjnych.

Prelegentami będą przedtawiciele Zakładu:

Pani Bernadeta Staśkiewicz oraz Pan Tomasz Biskupski.

Termin:  7.06.2022r. /wtorek/ godz. 17:00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu 

PROPOZYCJA PRACY


          Zarząd PCK w Jarosławiu przyjmie do pracy opiekunki dla osób

starszych i niepełnosprawnych.

Informacje w siedzibie PCK przy ul. Poniatowskiego 53 p.5.

ALBUM ZDJĘĆ Z WYJAZDU DO DĘBICY 13.05.22r.


Nasi niezawodni  reporterzy Adam Wojnarowski i Władek Pich 

przedstawiają album zdjęć z wyjazdu do Dębicy.

Link:

https://photos.app.goo.gl/AXn4asvY482aL14h6

 

ZDJĘCIA Z WYJAZDU INTEGRACYJNEGO DO RADAWY

W DNIU 12.05.2022r.


             Dzięki uprzejmości i pracowitości naszego reportera

Włdysława Picha możemy oglądać zdjęcia z zajęć rekreacyjnych

naszych słuchaczy prowadzonych przez studentki Państwowej

Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu pod 

kierunkiem  dra Marcina Warchoła i dr Alicji Kłos.

Link do zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/oK2zPNzr5NFGFRgeA

WYKŁAD


             W dniu 24.05.22r. /wtorek/ o godz.17:00 redaktor

Artur Dobrucki wygłosi wykład: "Okopy Świętej Trójcy".

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/ .

    W części artystycznej wystąpi Kabaret 

"Młodzi Duchem"
NORDIC WALKING

 W dniu 8.06.22r. /środa/ organizujemy wyjazd  na Szlak

Szumów na Roztoczu Środkowym z przewodnikiem. Ognisko w

Gospodarstwie Agroturystycznym w Suśccu /produkty żywnoścowe na

ognisko własne/.

Koszt udziału - 30 zł.

Zapisy i wpłaty w biurze Akademii /środy i piątki/ do wyczerpania limitu

miejsc - 40/.

Wyjazd o godz. 8:00 z parkingu MOSiR/ /ul. Sikorskiego/
WYCIECZKA W BIESZCZADY

      W dniu 15.06.22r. /środa/

organizujemy wycieczkę w Bieszczady.

Koszt udziału - 110 zł. Zapisy i wpłaty w biurze Akademii w środy i w

piątki / do wyczerpania miejsc - 40/ .

PROGRAM


Godz. 6.00 – wyjazd spod MOSiR Jarosław (ok. 140 km – ok. 3 godz.)

Godz. 9.30 – 11.30  przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną (trasa

Majdan – Balnica - Majdan) Kolejka dojeżdża do granicy ze

Słowacją, dochodzimy do słupków i tablic granicznych), można

kupić tam słodycze, kawę. (jest kilka toalet)

12.15 – 13.30 (ok. 40 km) przejazd do Komańczy i przejście do

Domu Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z

siedzibą główną w Rzymie. Na początku 1927 w wynajętym domu

zamieszkało pięć sióstr, zajmując się głównie parafialnym

kościołem i zakrystią. W okresie od 29 października 1955 do 28

października 1956 w klasztorze internowany był prymas Stefan

Wyszyński. W czasie pobytu w klasztorze duchowny mieszkał na

pierwszym piętrze w pokoju nr 5. Odwiedzający klasztor mają

możliwość zwiedzenia pokoju prymasa, a także kaplicy, w której się

modlił. ( 3 toalety)

13.30 – 16.00 (ok. 65 km)  przejazd do Korczyny (ok. 65  km – ok.

90 minut)

16.00 – 16.45 obiad w restauracji „Ale Dobre” (dwie toalety)

Po obiedzie przechodzimy do rynku - wizyta w Pijalni czekolady

gdzie można zwiedzić małe muzeum czekolady, napić się dobrej

czekolady, zjeść dobre lody oraz zakupić różne gadżety z czekolady,

Zwiedzimy i pomodlimy się w pięknym neogotyckim kościele –

Sanktuarium Świętego Józefa Sebastiana Pelczara

Ok. 18.30 – wyjazd do Jarosławia (ok. 100 km)

Ok. 20.00 – 20.30 powrót do Jarosławia

NEKROLOG


      Z głebokim żalem zawiadamiamy ,że zmarł nasz słuchacz

Śp. Ernest Musiolik.

Pogrzeb odbędzie się na Śląsku.

                                               Zarząd Akademii


KOMUNIKAT - PILATES i TAŃCE


 PILATES

I grupa -  wtorek, godz. 9:30

II grupa - wtorek, godz. 10:30

III grupa - środa, godz. 11:00

IV grupa - środa,  godz. 12:00

TANIEC TOWARZYSKI

Przyjmujemy zapisy na kurs tańca. Warunkiem rozpoczęcia kursu

jest zgłoszenie minimum 14 osób.

Kosz za cztery zajęcia - 50 zł od osoby.

Zapisy  w biurze ATW.

 

 


 


WYKŁAD - PRELEKCJA

 

        "Przez wielokulturowy tygiel Ściany Wschodniej na dwóch kółkach"

Relacja z wyprawy Szlakim Rowerowym Green Velo.

dr Marcin Warchoła

mgr Robert Szmuc

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/

10..05.22r. /wtorek/ godz. 17:00

W części artystycznej wystąpi Zespół "Apasjonaci' ze Stowarzyszenia Em- Art.

KOMUNIKAT - WYJAZDY "MYZYCZNE"


1. Dębica -  13.05.2022r. /piątek/, godz. 16:00

2. Rzeszów - 21.05.2022r. /sobota/, godz. 17:20

Wyjazdy z parkingu MOSiR / ul. Sikorskiego/

Już nie ma zapisów na w/w wyjazdy.KOMUNIKAT- BIEDACZÓW


 Z powodu małej liczby osób wyrażających chęć wyjazdu na

spotkanie integracyjne do Biedaczowa, impreza nie odbędzie się.

Zwrot dokonanych wpłat w biurze Akademii w środy i w piątki

w godz. 9:00 - 11:00.

KOMUNIKAT - WYJAZDY "MUZYCZNE"


1.  Wyjazd do Dębicy w dniu 13.maja.2022r. /piątek/ na 

     widowisko artystyczne "Dźwięki muzyki" oparte na

     przedwojennych  utworach. Koszt udziału - 45 zł./transport/  


2. Wyjazd na inaugurację Festiwalu Muzycznego w Łańcucie

    do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie.

    Koncert zatytuowany "Sławne arie operowe i operetkowe"

    Termin:21.maja.2022r.  /sobota/.  

    Koszt udziału: 120zł. /bilety/.

   Wpłaty w biurze Akademii w czwartek i w piątek 21. i 

   22.kwietnia oraz w środy i w piątki  po 25. kwietnia 

   w godz. 9:00 - 11:00  /do wypełnienia miejsc - 40 osób/.

    

    

KOMUNIKAT

,

 Basen - w dniu 14.04.22r. /czwartek/ zajęcia nie odbędą się,

             przerwa technologiczna

Siłownia - zajęcia z dnia 18.04.22r. /poniedziałek/ odbędą  się

               w dniu 20.04.22r. /środa/ w godz.: 9:30 - I grupa,

               10:20 - II grupa.


Biedaczów -  dodatkowe dni  zapisów i wpłat na spotkanie   

                   integracyjne : 20., 21., 22. kwietnia br.

                  Nie ma zapisów w dniu 14.04. / czwartek/.

                 

  

DZIEŃ SKUPIENIA - ZDJĘCIA

 

    Tym razem wielkie dzięki za wykonany

fotoreportaż składamy niezawodnemu Panu Władkowi

Pichowi.

Zdjęcia są pod linkami:

https://photos.app.goo.gl/D8PHam9SkeRTbciu9

 

https://photos.app.goo.gl/y7VGqZ7KgDFgtaxHA

WYJAZD INTEGRACYJNY


   W dniu 26.04.22r. /wtorek/ organizujemy wyjazd integracyjny

do Biedaczowa /Szlachecki Dwór w Biedaczowie/ k. Leżajska.

Koszt udziału od osoby - 125 zł.

Zapisy i wpłaty  w biurze Akademii w dniach:

11., 12., 13. i 14. kwietnia br. /poniedziałek - czwartek/ 

w godz. 9:00 - 11:00. do wyczerpania limitu miejsc /45/.

Jeżeli limit wypełniony będzie przed czwartkiem powiadomimy w

komunikacie.

Do wyjazdu zapraszamy również  osoby bliskie słuchaczom.

Wyjazd o godz. 14:00 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.
ZAPROSZENIE

 

Centrum Kultury i Promocji Jarosławia zaprasza na

spotkanie autorskie z Panem Janem Kuca .

Sala Lustrzana 6.04.22r. /środa/godz. 17:00

 

  Jan Kuca, z wykształcenia jest historykiem i regionalistą. Z zamiłowania jest natomiast

badaczem dziejów i życia mieszkańców powiatu jarosławskiego, w szczególności gminy

Wiązownica.

Przez lata gromadził materiały dotyczące jarosławskiego Zasania i jego okolic, co pozwoliło

na wydanie cenionej publikacji „Opowieści jarosławskiego Zasania”. Niedawno została

opublikowana piąta odsłona serii.

Na bogaty dorobek autora składają się miedzy innymi:

 • Opowieści jarosławskiego Zasania (części I –V).

 • O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867-1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców.

 • Miłków. Prawda i legenda o zaginionej wsi.

 • O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim.

Jan Kuca jest twórcą muzeum regionalnego oraz pełni funkcję dyrektora Szkoły

Podstawowej w Mołodyczu.
 

 

DZIEŃ SKUPIENIA


         Zapraszamy na tradycyjnie obchodzony  w naszej

Akademii "Dzień skupienia",  w Jarosławskim Opactwie   

 w dniu 8.04.22r./piątek przed Niedzielą Palmową/.

9:30 - spowiedź

10:00 - Droga Krzyżowa w parku Opactwa

11:00 - Msza św. z Homilią

12:00 - Koncert "Muzyka, modlitwa, cisza" w wykonaniu uczniów

            i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej 

            w Jarosławiu.

Zapraszamy również osoby bliskie naszym słuchaczom.TANIEC TOWARZYSKI


   Zapisy na kurs tańca towarzyskiego w biurze Akademii.

Rozpoczęcie zajęć po zapisaniu się i opłacie  - 50 zł od osoby za 

 4 godz. zajęć - grupy liczącej minimum 14 osób.

Miejsce kursu - Klub "Ikar" ul. Konfederacka.

KOMUNIKAT - JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z mgr Martą Ulma rozpoczynają się  30.03.22r. /środa/

o godz. 9:00 w budynku C sala 110 ul. Pruchnicka.

Ze względów organizacyjnych prosimy o obecność wszystkich 

zapisanych do Pani Ulmy.

ALBUM ZDJĘĆ WYKONANYCH NIEODPŁATNIE PRZEZ REPORTERA 

 ADAMA WOJNAROWSKIEGO ZE SPOTKANIA Z PROKURATOREM 

MARIUSZEM KOWALEM ORAZ Z WYSTĘPU ZPB "AKADEMICY"

W DNIU 22.03.22r.

Oglądajcie pod linkiem :


https://photos.app.goo.gl/PDPGQZd2QJMQKAvNA


WYKŁAD


                Realizując propozycję Stowarzyszenia Prokuratorów 

"Lex Super Omnia" /treść pisma poniżej/ zapraszamy na wykład

"Z prokuratorem bezpiecznie", który wygłosi prokurator Mariusz 

Kowal z Rzeszowa w dniu 22.03.22r. /wtorek/ o godz. 17:00

w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich.

       W części artystycznej z nowym atrakcyjnym programem

wystapi Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy".


 Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu ul.

 Czarnieckiego 16

                                           37-500 Jarosław

          Szanowna Państwo!

 

     Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Stowarzyszenie Prokuratorów

Lex Super Omnia rozpoczyna w dniu 1 lutego 2022 r. autorski program

edukacyjny „Seniorzy i prokuratorzy”, który ma przybliżyć słuchaczom

uniwersytetów trzeciego wieku najczęściej spotykane formy i sposoby

popełniania przestępstw na szkodę Seniorów.

                Członkowie naszego Stowarzyszenia podczas prelekcji omówią

psychologiczne metody manipulacji stosowane przez sprawców przestępstw.

Udzielą praktycznych informacji natemat najczęściej spotykanych form i

sposobów popełniania przestępstw na szkodę osób starszych, a także przybliżą

pracę prokuratora w kontekście pomocy ofiarom przestępstw.

Opisane zostaną sposoby udzielania pomocy osobie, która stała się ofiarą

przestępstwa, a także prawa i obowiązki pokrzywdzonego oraz kompetencje

prokuratora w zakresie postępowania karnego i cywilnego.

Spotkanie umożliwi także przedstawienie słuchaczom Państwa Uniwersytetu

codziennej rzeczywistości pracy w Prokuraturze. Prelegenci podzielą się

doświadczeniami wynikającymi z prowadzonych postępowań przygotowawczych,

a także zdobytymi na sali sądowej.

Program edukacyjny zaplanowany został do przeprowadzenia w formie jednego

wykładu w wymiarze do 1,5 godziny i będzie realizowany pro bono w ramach

statutowej działalności stowarzyszenia. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie

prelekcji.


Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 49 www.lexso.org.pl lexsuperomnia@gmail.com

 

 

KOMUNIKAT - PILATES


       Ze względu na to, że sala w której odbywają się zajęcia

pełni rolę pomieszczenia artykułów dla uchodźców z Ukrainy,

nie rozpoczynamy zajęć  w planowanym terminie w drugim

semestrze.

         O terminie wznowienia zajęć powiadomimy w kolejnym

komunikacie.


POMÓŻMY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Pilne

Szanowni Państwo

Zwracam się do Was z prośbą wymuszoną sytuacją na naszych granicach.

Pilnie potrzebujemy wolontariuszy do obsługi miasteczka dla uchodźców,

segregowania i pakowania transportów z pomocą humanitarną, ochroną.

Chętne osoby proszę, żeby zgłaszały się do Miejskiego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego tel. (16) 624 87 52.

Pozdrawiam i liczę na odzew.

 Renata Chlebowska

Dyrektor

Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia

Tel. 0-16 624 87 46

 

 


KOMUNIKAT - PILATES


Zajęcia w środę  2.03.2022r. obu grup nie odbędą się.

ALBUM ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA Z BURMISTRZEM

WALDEMAREM PALUCHEM ORAZ Z WYSTĘPU KABARETU

"MŁODZI DUCHEM" W DNIU 22.02.2022,


 Dzieło naszego mistrza Adama Wojnarowskiego

znajdziecie pod linkiem:

https://photos.app.goo.gl/gdYceGNtmaLLgz1q8
 

TERMINARZ ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 2021/2022

OD 7.03.2022 r.


PILATES

wtorek: I gr. 9:30,  II gr. 10:30

środa:  III gr. 11:00, gr. IV 12:00

 

SIŁOWNIA

poniedziałek: I gr. 9:30,  II gr. 10:20

środa: III gr. 13:00


PŁYWALNIA

czwartek: I gr. 15:00,  II gr. 16:00


TENIS STOŁOWY

wtorek:  9:30 - 11:30  /w czasie zajęć PILATESU/


JĘZYK ANGIELSKI

poniedziałek: Grupa zaawansowanych - 9:00


TANIEC TOWARZYSKI

poniedziałek: 12:00,  /od 7.III.22r. w Klubie "Ikar"/


ZESPÓŁ PIOSENKI BIESIADNEJ "AKADEMICY"

poniedziałek:  9:00


 


KOMUNIKAT - BASEN


  Ostatnie w tym semestrze zajęcia odbędą się w dniach: 

Grupa I :  wtorek /22.02.22r/  godz. 12:00

               czwartek /24.02.22r/ godz. 15:00

Grupa II : środa /23.02.22r/ godz. 12:00

               czwartek /24.02.22r/ godz. 16:00

               

WPŁATY ZA ZAJĘCIA W SEKCJACH


    Osoby, które  zapisały się na zajęcia w sekcjach proszone są

o uiszczenie opłaty w biurze w dniach: 16, 18 albo 23. lutego br.

Wysokość opłaty za 15 godzin lekcyjnych uzależniona jest od 

liczby osób w grupie i wynosi od 65 zł do 150zł.

Zajęcia rozpoczną się po dokonaniu wpłat przez wszystkie

zainteresowane zajęciami osoby.

SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA JAROSŁAWIA 

WALDEMAREM PALUCHEM


  Temat spotkania: "Budżet miasta i plany jego realizacji w roku 2022"

22.02.2022r. /wtorek/ godz. 17:00

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

W części artystycznej wystąpi Kabaret "Młodzi Duchem" z programem

"JA CI POKAŻĘ""


 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

 

    Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Akademia

Trzeciego Wieku w Jarosławiu zwołuje Walne Sprawozdawczo -

Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 1.03.2022 r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich /Rynek 5/ z następującym porządkiem: 


1. Otwarcie obrad

2. Informacja dotycząca regulaminu obrad Walnego Zebrania

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór Komisji Wyborczej i Wnioskowej

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej

8. Sprawozdanie merytoryczne prezesa ustępującego

    Zarządu za  okres kadencji

9. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu za rok 2021

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

11. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem

      o absolutorium

12. Zatwierdzenie sprawozdań : merytorycznego, finansowego

      oraz Komisji Rewizyjnej

13. Dyskusja i wnioski

14. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu 

15. Wybory

16. Ogłoszenie wyników wyborów

17. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej 

18. Wybory

19. Ogłoszenie wyników wyborów

20. Podjęcie wniosków zaproponowanych przez Komisję

     Wnioskową

21. Zakończenie obrad.

 

          Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma

wymaganej do podejmowania uchwał liczby członków, wyznacza

się drugi termin Zebrania w tym samym dniu 15 minut później.

Tak zwołane Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez

względu na liczbę obecnych na Zebraniu członków /§20.Statutu/


KOMUNIKAT - PILATES  GRUPY II i III oraz TENIS

STOŁOWY


  Zajęcia z piątku 18.02.22r. odbędą się  wcześniej - we wtorek 

15.02.22r. w godzinach odpowiednio :  12:00 oraz 13:00.

Zmiana terminu dotyczy również mistrzów tenisa stołowego.

 KOMUNIKAT


       Album zdjęć z wykładu  "Cukrzyca " oraz występu Zespołu

"Sway",wykonany przez znanego nam reportera Pana Władka

Picha umieszczony jest nad komunikatem o wykładzie

oraz w zakładce "Galeria"KOMUNIKAT - WYKŁADY


   W związku z sytuacją pandemiczną w mieście, planowany na  8 lutego

wykład nie odbędzie.

Kolejny wykład  planowany jest na dzięń 22.lutego br.

O potwierdzeniu terminu powiadomimy w kolejnym komunikacie.

ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEKCJACH


         ]       Zapisy na zajęcia w sekcjach /rekreacja, języki i inn./

na semestr drugi, odbywają się w środy i w piątki w biurze ATW

  w godz.  9:00 - 11:00 do dnia 11.lutego 2022r.

Można również /osobiście/ telefonicznie.

Po zakończeniu zapisów i ustaleniu  liczebności osób w

grupach pobierane będą opłaty.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU i KONCERTU SOLISTEK Z JOKiS    

          W JAROSŁAWIU W DNIU 25.01.22r.


  Po powrocie z urlopu nasz reporter Adam Wojnarowski

wróci łdo pracy i owoce jego działań są pod linkiem:

 

 https://photos.app.goo.gl/Qwr9ek5FMZc7WAaQ8


 


Koncert Galowy Festiwalu Kolęd i Pastorałek

        już w niedzielę 23 stycznia!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu laureatów

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolędi Pastorałek,który odbędzie się w sali

widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

23 stycznia 2022 o godz. 16.00


Wstęp na koncert - wolny (przy zachowaniu ograniczeń związanych z

pandemią).

Bezpłatne wejściówki są do odebrania w administracji JOKiS w godz.

8.00 - 15.00

WYKŁAD


  W dniu 25.01.22r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich /Rynek 5/,  Pan notariusz dr Patryk Bender  wygłosi

wykład:  " O czym spadkodawca i spadkobiorca wiedzieć

powinni".

Po wykładzie w części artystycznej wystąpią soliści z Jarosławskiego

Ośrodka Kultury i Sztuki z" Jarosławskiej Sceny Piosenki Aktorskiej".

Prosimy o stosowanie zaleceń sanitarno - epidemiologicznychKOMUNIKAT - PILATES


   Zajęcia  grup: II oraz III w piątek 21.01.22r. nie odbędą się.

O terminie "odrabiania " zajęć powiadomimy.

KOMUNIKAT - BASEN


     W związku z wymogiem przestrzegania reżimu sanitarnego

 /pandemia/ na basenie może przebywać 38 użytkowników.

 Do limitu nie wlicza się osób posiadających certyfikat o

zaszczepieniu.

   Przed wejściem na basen należy okazać certyfikat lub czekać

w kolejce  do czasu zmniejszenia się poniżej 38 liczby osób nie

mających certyfikatu, będących na pływalni.

 Z tych też powodów należy przyjść 10 - 15 minut wcześniej.

KOMUNIKAT - PILATES


      Grupy: IV oraz V,  mające zajęcia z mgr Elżbietą Pityńską

najbliższe zajęcia /uzupełniające/ będą miały w dniu 11.01.22r.

/wtorek/ odpowiednio o godzinach:  11:00 oraz 12:00.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU "CUKRZYCA" I WYSTĘPU ZESPOŁU "SWAY"

wykonane przez Pana Władka Picha są pod linkiem:


https://photos.app.goo.gl/anhQ4zKideMUT8to8


WYKŁAD

   W dniu 11.01.22r /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich, mgr Marta Chrobak z Instytutu

Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno

Ekonomicznej w Jarosławiu wygłosi wykład:

"Cukrzyca typu 2".

Po wykładzie występ Zespołu Piosenki Estradowej "Sway".

PROSIMY PAMIĘTAĆ O MASECZKACH.


 

KOMUNIKAT - PILATES


                Zajęcia grupy I-szej, w dniach: 4. i 11. stycznia nie

odbędą się.

Kolejne zajęcia w dniu 13. stycznia /czwartek/        

ZDJĘCIA Z WYKŁADU O "DEPRESJI"


           Fotograficzną dokumentację z wykładu dr Małgorzaty

Dziechciarz: "Depresja", występu Zespołu Piosenki Biesiadnej

"Akademicy"oraz zdjęcia z pięknego przedświątecznego Rynku

naszego miasta i występującego na Jarmarku

Bożonarodzeniowym Zespłu"Apasjonaci", wykonane przez

naszego redaktora Adama Wojnarowskiego

znajdują się pod linkiem:

  https://photos.app.goo.gl/fR2e2LR6UXSqZ3L27

NEKROLOG


   Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Słuchaczki

Lilianny Kamińskiej.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 17.XII.21r. /piątek/ o godz. 15:00

na cmentarzu przy ul. Krakowskiej.

Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy wyrazy szczerego

współczucia.

                               Zarząd Akademii

 

[nbsp]

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy zaprosić do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Forum Seniora, które odbędzie się już dzisiaj o godzinie 10.00 w internecie            na stronie:                                                                                                 www.polskatimes.pl/forum-seniora


Forum Seniora to wydarzenie dobrze znane seniorom. Przez wiele edycji w róznych regionach Polski przewinęła się niezliczona liczba ekspertów, których prelekcje przyciągały przed ekrany tysiące nestorów. 

Początkowo mieliśmy okazję spotykać się stacjonarnie, ale od wielu miesięcy nasz życie zmieniło się i dla bezpieczeństwa zmieniliśmy formułę na internetową. Także teraz spotykamy się w sieci i wierzymy, że wielu z Was z przyjemnością zasiądzie przed komputerami.

Specjalnie dla Was zaprosiliśmy najpopularniejszą babcię polskiego internetu. Z Beatą Borucką, znaną jako Mądra Babcia, porozmawiamy m.in. o tym, czy internet i social media to przestrzeń odpowiednia dla seniorów. Odpowiemy na pytania, jak odnaleźć się w gąszczu informacji oraz gdzie szukać tych naprawdę wartościowych. Naszego gościa zapytamy też, jak to się stało, że będąc na emeryturze zawojowała polski internet i została kobietą biznesu.

Z Darią Jankiewicz - dziennikarką-marketingowcem - weźmiemy pod lupę silver influencerów, czyli seniorów, którzy podbijają świat mediów społecznościowych. Wspólnie sprawdzimy, jak radzą sobie polscy seniorzy na Facebooku i TikToku, co ciekawego publikują na Instagramie, a także, do czego może przydać się im LinkedIn. Będzie dużo inspiracji, ciekawostek i oczywiście wiedzy!

Z kolei Maja Pisarek - psycholożka i terapeutka - opowie nam o tym, jak z pomocą internetu można zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Doradzi seniorom, w jaki sposób mogą wpływać na swój rozwój, poszerzać horyzonty oraz trenować mózg.

Aneta Dąbrowska - wicedyrektor Departamentu Obsługi Klientów w ZUS - przybliży nam tematykę otrzymywania świadczeń z ZUS na rachunki bankowe oraz e-wizyt.

Gościem specjalnym naszego Forum Seniora będzie zaś Jerzy Stuhr - aktor, reżyser teatralny i filmowy, a także pedagog. Znany z filmów tj. „Wodzirej”, „Amator”, „Seksmisja”, czy „Obywatel Piszczyk”. Z Jerzym Stuhrem porozmawiamy o rodzinie, wnukach, a także o lekcji pokory, jaką zafundowało mu życie.

Po wejściu na podany na początku link :   

             www.polskatimes.pl/forum-seniora

wysłuchacie i obejżycie   Państwo relacji z Forum.

NEWSLETTER


Szanowni Państwo,

z przyjemnością przesyłamy ostatni w tym roku Newsletter nr 17,
który powstał we współpracy z Adamed dla Seniora.
Zachęcamy do zapoznania się z nim,
a także do przesyłania słuchaczom czy członkom.

Więcej informacji o programie Adamed dla Seniora:

z pozdrowieniami,
Karina Owsianka
--
OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

33-300 Nowy Sącz
ul.Jagiellońska 18
tel/fax.+48 18 4435708
www.federacjautw.pl

Klauzule informacyjne RODO:
http://federacjautw.pl/index.php/informacje-rodo1 załącznik

 • pdf
  newsletter nr 17.pdf
  3.1 MB
  zapisz | pokaż

 

WYKŁAD

              W dniu 21.12.21r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali

Lustrzanej Kamienicy Attavanich  dr n. o zdr. Małgorzata

Dziechciarz - wicedyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE 

 w Jarosławiu - wygłosi wykład: "O depresji".

W części artystycznej wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej

"Akademicy".

Prosimy o zachowanie przepisów sanitarnych dotyczących

COVIDA.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU W DNIU 7.XII.21r.


                   Album zdjęć wykonanych przez akredytowanych

przy naszej Akademii reporterów Adama Wojnarowskiego  

  i Władysława Picha można oglądać pod linkiem:


  https://photos.app.goo.gl/RC5uu6BRPsvWfwAh7

ZAPROSZENIE


         W imieniu Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Jarosławiu zapraszamy na wykład  "Żydzi w kulturze

muzycznej Galicji".

 Prof. dr hab. Ewa Nidecka z Instytutu Muzyki Uniwersytetu

Rzeszowskiego przedstawi temat: "Działalność koncertowa

i pedagogiczna Żydów galicyjskich".

 Dr Jolanta Wąsacz-Krztoń z Instytutu Muzyki UR przedstawi

temat: "Udział artystek pochodzenia żydowskiego w kulturze

muzycznej Galicji".

Ubogaceniem wykładu będzie ilustracja muzyczna.

       Spotkanie zorganizowane i dofinansowane jest w ramach

realizacji  programu "Doskonała nauka" Ministra Edukacji  

i Nauki.

Termin: 7.12.21 r. /wtorek/, godz. 17:00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. ks. Jakuba Makary 1

   


 


ZDJĘCIA Z WYKŁADU


         Zdjęcia z wykładu  Pani mecenas Adrianny Ostrowskiej

"Senior jako spadkodawca",wykonane przez naszych reporterów

Adama Wojnarowskiego i Władysława Picha są pod linkiem:


   https://photos.app.goo.gl/NPcYJ57VLxQUw3Tw9 

Z WYJAZDU DO FILHARMONII


Zdjęcia z wyjazdu do Filharmonii Podkarpackiej w dniu 20.XI.21

na "Koncert Wiedeński z Klasą i Humorem" wykonane przez

naszego reportera Adama Wojnarowskiego są pod linkiem:

 https://photos.app.goo.gl/Sq9avBmfufgMyeSL6 


TANIEC TOWARZYSKI


Czwartki - godz. 11:00  - Klub "IKAR"/ul. Konfederacka/

KURS KOMPUTEROWY


Zebranie organizacyjne odbędzie się w dniu 24.XI.21r. /środa/

o godz. 11:00 w sali konferencyjnej budynku Galerii Karuzela

/dawna Pruchnicka/ przy ul. Pruchnickiej lub Traugutta.

Sala konferencyjna jest na II piętrze. Wejście od ul. Traugutta

  przez "Mrówkę" lub z poziomu drugiego parkingu.

Można również wejść od ul. Pruchnickiej /Galeria II p. za

sklepem meblowym w prawo/.

Kurs jest nieodpłatny.

WYKŁAD

     Zapraszamy na wykład "Senior jako spadkodawca", który

wygłosi  adwokat Adrianna Ostrowska z Okręgowej Rady

Adwokackiej w Rzeszowie.

23.XI.21 /wtorek/ godz. 17:00.      Sala Lustrzana Kamienicy 

Attavanich /Rynek 5/.

W części artystycznej wystąpi Zespół Stowarzynia EM-ART

"Apasjonaci".

                                  

 

 

 

PILATES:  GRUPY IV i V

Zajęcia będą odbywały się we wcześniej ustalonym terminie,

czyli w środy: o godz. 11:10- gr. IV oraz o 12:00 - gr. V.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU Z DNIA 9.XI.21r.


Zdjęcia wykonane przez naszego redaktora Adama

Wojnarowskiego są pod linkiem:


    https://photos.app.goo.gl/HszH6NrJPb3svtwK6

--

 

View this email in your browser

Kampania edukacyjna w ramach sektorowego Programu „Bankowcy dla Edukacji” ma różne odsłony - także filmową. Powstało w niej już ponad 100 odcinków, których tematem przewodnim jest bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zapraszamy do obejrzenia nowej serii filmów edukacyjnych, które poza ważnymi i aktualnymi treściami mają także nową formułę.

Kolejna odsłona kampanii to filmy w znanej już widzom formule – tym razem przewodnikiem po świecie cyber jest aktor Michał Piela, który w cyklu filmów pod hasłem „BĄDŹ CYBERBEZPIECZNY!” ostrzega przed ułudą łatwych zarobków, fałszywymi linkami do płatności, oszustwami „na pracownika banku”. Uświadamia, że numer karty płatniczej to dane poufne, kopie zapasowe są niezbędne, autoryzacja transakcji wymaga przeczytania treści komunikatu, i że hejtera dopingować nie warto.
Zobacz filmy z Michałem Pielą

Kolejnym znanym i lubianym, który zagościł w nowych filmach kampanii jest Artur Andrus, który postanowił udowodnić, że „siwy także potrafi” działać w świecie cyber i robić to bezpiecznie. Wyjaśnia więc jak założyć konto na selfie, jak płacić bezgotówkowo i jak korzystać z bankowego kantoru.
Zobacz filmy z Arturem Andrusem

Nowa odsłona kampanii to także film pod tytułem „CYFROWO I BEZPIECZNIE. A Ty jak wybierzesz?” - nowatorska forma filmowa, w której widz uczy się przez działanie. Śledzi losy bohaterów i je kreuje, dokonując wyborów. To od widza zależy co wydarzy się dalej. Finałem filmu jest podsumowanie, w którym następuje analiza dokonanych wyborów i wskazanie rozwiązań.
Zobacz FILM

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube
Website
Copyright © 2021 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp

NEKROLOG


   Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dwu  Słuchaczy

naszej Akademii.

W dniu 25.X.21r. zmarł Wiesław Wiprzycki, a dniu

27.X.21r. zmarł członek Zespołu Piosenki Biesiadnej

Julian Dębicki.

Rodzinie i bliskim Zmarłych składamy wyrazy szczerego

współczucia.

                                                    Zarząd Akademii

ZDJĘCIA Z WYKŁADU DR MAŁGORZATY DUKACZ

ORAZ Z WYSTĘPU ZESPOŁU "SWAY"

Link do zdjęć wykonanych przez naszego reportera

Adama Wojnarowskiego :


 https://photos.app.goo.gl/3b6Wa3MrDW7qnHv49


TERMINY ZAJĘĆ W SEKCJACH W PIERWSZYM SEMESTRZE

ROKU 2021/2022


 1. JĘZYK ANGIELSKI- godz. 9:00.   Budynek C, sala 110,                                                               ul.Pruchnicka.

 grupa I - poniedziałek - godz. 9:00

grupa II -środa - godz. 9:00

grupa III - środa - godz. 10:00


 

2. SIŁOWNIA  - poniedziałek

grupa I - 13:00

grupa II - godz.13:50

grupa III - godz. 14:40


3. BASEN - czwartek

grupa I - godz. 15:00

grupa II - godz. 16:00


4. PILATES

grupa I - wtorek - godz. 11:00

grupa II - piątek - godz. 11:00

grupa III - piątek - godz. 12:00

grupa IV - środa - godz. 11:10

grupa V - środa - 12:00


5.TANIEC TOWARZYSKI- czwartek - godz. 11:00 - Klub Osiedlowy "Ikar"


                                                      ul. Konfederacka


6.TENIS STOŁOWY - w dniach i godzinach zajęć sekcji Pilales

                          szczegóły uzgodnić z Kolegą Andrzejem Klimkowskim


NORDIC WALKING oraz ZESPÓŁ PIOSENKI BIESIADNEJ "AKADEMICY"


- wg. ustaleń z prowadzącymi zajęcia 

Kurs obsługi komputera oraz fotograficzny podamy w najbliższym terminie


po ustaleniu miejsca spotkań.

WYKŁAD

    Zapraszamy na wykład:  "Nadciśnienie tętnicze - trudne

pytania i odpowiedzi", który wygłosi Pani dr Małgorzata Dukacz.

26.10.2021 /wtorek/ godz. 17:00.

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

Po wykładzie, premierowy program Zespołu Piosenki Estradowej

"Sway" zatytuowany "Tylko Ty - Bodo".


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022  -

ZDJĘCIA I FILMIKI

   I tym razem nasz filmowiec -  Adam Wojnarowski - był

na stanowisku. Dzięki Adamie.

Oto link do odtworzenia:


   https://photos.app.goo.gl/wP3drZ5YpBdwy1Wk6

NORDIC WALKING

   W dniu 14.października br./czwartek/ organizujemy wyjazd

busem /20 osób/ do Radawy. Opłacamy transport - po 15 zł od

osoby.

Wyjazd z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/ godz. 10:00.

Zapisy i wpłata w biurze Akademii.

KOMUNIKAT - OPŁATY ZA ZAJĘCIA


        W pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022

opłaty za zajęcia w sekcjach wynoszą:

1. Język angielski - 90 zł

2. Pilates, siłownia, basen - po 60 zł

Osobom, które wpłaciły odpowiednio  te kwoty za semestr drugi 

 roku 2019/2020 i będą uczestniczyć w zajęciach w tym

semestrze zalicza się opłaty / nie płacą/.

Osobom, które rezygnują z uczestnictwa w opłaconych

poprzednio zajęciach będzie zwracana wpłacona kwota.

/należy osobiście się zgłosić do końca października br./

Osoby "Nowe" wnoszą opłaty w terminie do 15. października br.

Zajęcia rozpoczną się po zakończeniu wpłat.
BIURO AKADEMII

                            Od 1.października br. biuro Akademii

czynne w ŚRODY i w PIĄTKI w godz. 9:00 - 11:00.

Biblioteka Akademicka /niski parter/. Wejście od ul.

Pruchnickiej lub od strony budynku rektoratu.


INAUGURACJA 2021/2022

            Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 odbędzie się w dniu

12.10.2021 /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Rejman rektor Państwowej Wyższej

 Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu.

W części artystycznej wystapią:

Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy" oraz Teatr Baccalaureus w sztuce Sławomira Mrożka

"Serenada".      NEKROLOG

                     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  12.09.2021r.

zmarł w wieku 88 lat śp. Franciszek Markowski były przewodniczący

Komisji Rewizyjnej naszej Akademii Trzeciego Wieku.

Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona będzie w Kościele

o. Reformatów w dniu 15.09. br. /środa/ o godz.12:00. 

Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13:00  na Starym Cmentarzu.

 

                                                                                                          Zarząd ATW

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

                   Zapisy  codziennie w dniach 15. - 30. września br. w godz.9:00 - 12:00 w biurze ATW /Biblioteka Akademicka PWSTE, ul. Czarnieckiego 16/.

   Osoby, które były słuchaczami ATW w roku 2019/2020 płacą składkę roczną w wysokości 30 zł. Pozostałe osoby - 60 zł.

Przy zapisie okazujemy legitymację w celu jej prolongaty.

  Osoby, które po raz pierwszy zapisują się do Akademii wpłacają dodatkowo wpisowe w wysokości  20 zł.

Zapisy na sekcje /pilates, siłownia, basen, języki obce/ również w tym okresie / 15. - 30. IX./.

       Wpłata dokonana za te zajęcia w drugim semestrze poprzedniego roku akademickiego pomniejszona o koszt odbytych zajęć  zaliczona będzie na opłatę zajęć w tym semestrze.                Z tym, że wysokość ostatecznej opłaty uzależniona będzie od tego jak liczne będą mogły być grupy ćwiczeniowe i ile zajęć planowo odbędzie się.

    Osoby, które do 30. września nie zgłoszą woli kontynuowania udziału w zajęciach uznane zostaną za osoby, które nie chcą w nich uczestniczyć i  otrzymają zwrot pieniędzy /w październiku br./

    Ponieważ nie wiadomo ile osób zrezygnuje, kolejne chętne osoby wpisywane będą na listę rezerwową.

    Ostateczne listy uczestników poszczególnych zajęć i koszty będą ustalone niezwłoczne po 10. października. 

UWAGA

Do budynku Biblioteki Akademickiej - siedziby naszego biura – wchodzimy od ul. Pruchnickiej/niski parter/.

 

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REŻIMU COWIDOWEGO /MASKI/

ZAPROSZENIE

W ramach XIII Sezonu u Attavantich

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zaprasza na

 Koncert "Echa ... Wakacji"

w wykonaniu  Zespołu  "Akademicy"

9.09.2021 /czwartek/, godz. 18:00

Sala Lustrzana Kamienicy Attavantich.

Wstęp wolny.

„Sny życia” i „Serenada” Mrożka

Centrum Kultury i Promocji zaprasza na „Wieczór z Seniorem”!

W niedzielę – 18 lipca, w Sali Lustrzanej CKiP odbędzie się wyjątkowe wydarzenie.

Rozpocznie się spotkaniem autorskim z Ewą Bielecką, która opowie o swojej premierowej książce zatytułowanej „Sny życia”.

Następnie odbędzie się premiera spektaklu Teatru Baccalaureus „Serenada”.

Zapraszamy serdecznie 18 lipca, o godz. 17.00. Wstęp wolny

 

Wydarzenie odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


Ewa Bielecka (z domu Madejowska ) – jarosławianka, mieszkanka Polski i Kanady, pedagog, Agent Travel, choreograf, scenarzysta, reżyser wielu koncertów na ziemi kanadyjskiej i amerykańskiej.

Wieloletni dyrektor artystyczny zespołów tanecznych „ISKRY” i „Białe Orły” (Winnipeg, Kanada), „Polanie” (Calgary, Kanada). Współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Polonia” PRCUA (Chicago, USA).

Ewa Bielecka napisała książkę o snach, ale i o swoim życiu. Sztuka to bardzo trudna opowiedzieć swoją biografię poprzez sny, ale pomysł literacki jest zarówno ryzykowny, jak i wielce interesujący.

Na kartach książki pojawiają się osoby najbliższe autorce: babcia, mama, ojciec, synowie, ukochany mąż, kuzyni, przyjaciele, znajomi z lat szkolnych, ale również ci z dorosłego życia.

Autorka jawi nam się jako osoba niezwykle wrażliwa, tragicznie doświadczona przez życie, a przy tym wyjątkowo silna, podnosząca się po każdej życiowej tragedii.

Kilka dni po porodzie umiera syn Ewy. Później, kiedy życie na emigracji z pozoru zaczyna się układać, niespodziewanie umiera jej mąż. Wydaje się, że jej świat się zawalił, i że nic już nie będzie takie samo.

Jako osoba bardzo wierząca ma swoją interpretację tego co ją spotykało, i nie jest to – jakby chcieli psychologowie, próbujący interpretować jej sny – zależne od przeżyć psychicznych autorki, a coś więcej.

Po lekturze tej książki ma się wrażenie niemalże graniczące z pewnością, że autorka ma wciąż kontakt z osobami, które na zawsze odeszły z jej życia, ale również z siłami nadprzyrodzonymi, a może boskimi. Opowiada, skłaniając czytelników do własnych wniosków i refleksji, które pozwolą inaczej spojrzeć na życie.

Książka powstała dzięki wsparciu Fundacji Polsko-Austriackiej „Spichlerz Galicyjski” Rodziny Kapustów.

Wydawcą książki jest Jerzy Fąfara z Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu w Rzeszowie. 

 

ZAPROSZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ATW

 

       Na podstawie §22 Statutu , Zarząd Stowarzyszenia Akademia Trzeciego

Wieku w Jarosławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Storzyszenia,

które odbędzie sie w dniu 23.06.2021r. /środa/ o godz. 10:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad - przywitanie zebranych

2. Informacja dotycząca regulaminu obrad Walnego Zebrania

3. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku Zebrania

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia ATW za 2020.rok

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia ATW za 2020.rok

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020.rok

8. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu ATW: merytorycznego    

     i finansowego

9. Dyskusja i wolne wnioski

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2020. rok

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2020.rok

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020.rok

d) udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2020.rok

11.Zakończenie obrad.

 

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma wymaganej do

podejmowania uchwał liczby członków, wyznacza się drugi termin Zebrania

  w tym samym dniu 15 minut później.

 

Tak zwołane Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę

 obecnych na Zebraniu członków /§ 20. Statutu/.


 

Ze względu na epidemię zobowiązani jesteśmy do przestrzegania odpowiednich

przepisów w tym zakresie /maski i zachowanie odstępów/.


 

 

 

  CZYTAJMY I UWAŻAJMY

 

Szanowni Państwo,

przesyłam informację dotyczącą akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora w ramach Światowego Dnia Konsumenta oraz Tygodnia Świadomości Konsumenckiej. Jako Stowarzyszenie MANKO realizujemy program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora, który ma na celu wspierać partnerskie samorządy przy realizacji lokalnej polityki pro-senioralnej, czyli aktywizacji i edukacji osób 60+. Szczegółowe informację na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej - https://glosseniora.pl/gps/.

Będziemy wdzięczni o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej oraz profilu Facebook. W załącznikach znajdują się informacja prasowa (do udostępnienia na stronie internetowej) oraz propozycja posta (do udostępnienia na profilu Facebook), grafiki oraz folder dotyczący kampanii Stop Manipulacji - nie daj się oszukać!

15 marca 2021 roku, w Światowy Dzień Konsumenta, Stowarzyszenie MANKO – wydawca Magazynu Ogólnopolski Głos Seniora, organizator Programu Ogólnopolska Karta Seniora – Gmina Przyjazna Seniorom oraz ogólnopolskiej kampanii społecznej Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę! przypomina o trwającej ogólnopolskiej kampanii edukacyjną Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!, a także realizowanej w jej ramach akcji Stop Korona-Oszustwom.


W ramach Tygodnia Świadomości Konsumenckiej z Głosem Seniora będziemy przypominać o naszych działaniach prowadzonych w kampanii Stop Manipulacji - nie daj się oszukać oraz Stop Korona-Oszustwom! Codziennie przez cały tydzień będą pojawiać się posty na naszych profilach: Głos Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora oraz Stop Manipulacji - nie daj się oszukać.


Filmy w telewizji internetowej dedykowanej seniorom – Głos Seniora TV:

Seniorze, nie daj się oszukać!

https://www.youtube.com/watch?v=AHq7oCErzTY

Uważaj na „koronawirusowe” oszustwa!

https://www.youtube.com/watch?v=40g-g6-4PVM

Spot kampanii „Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!”

https://www.youtube.com/watch?v=rrQXbjEKfYU

Audycja Bezpieczny senior – Radio Klinika – Jak uchronić bliskich przed oszustwami?

https://www.youtube.com/watch?v=Y-c1BkyPk7I

Audycja Uważaj na fałszywe szczepionki! – STOP KORONA-OSZUSTWOM – Halo Radio

https://www.youtube.com/watch?v=g7FE-ImTdc4

Spot promocyjny kampanii „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”

https://www.youtube.com/watch?v=pkeb8rsrsyo

Audycja Dom Spokojnej Starości – Radio Warszawa

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYL3X07IeSs


Niestety wyjątkowa sytuacja powoduje, że do „pomocy” seniorom włączają się również oszuści, dostrzegając szybki i łatwy zysk w obliczu wybuchu społecznej paniki. Wszechobecny lęk, szczególnie wśród osób w wieku 60+, skrzętnie wykorzystują manipulatorzy na wielu płaszczyznach. Działają w Internecie, ale też w kontakcie bezpośrednim. Do tej pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych. Informacje na ten temat spływają do policji z całej Polski. Chcąc uchronić seniorów przed tym zjawiskiem, Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło w marcu 2020 roku akcję Stop Korona-Oszustwom w ramach realizowanej kampanii Stop Manipulacji – nie daj się oszukać.

 

Kampania Stop Manipulacji – nie daj się oszukać! ma za zadanie zwiększenie świadomości konsumentów. Jej głównym celem jest edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa.

 

Celem akcji Stop Korona-Oszustwom jest zwiększenie świadomości w temacie zagrożenia różnego typu oszustwami w trakcie pandemii wśród osób starszych. W ten sposób, Stowarzyszenie MANKO przestrzega seniorów przed manipulatorami i informuje jak nie da się oszukać. W czasie pandemii seniorzy nie są tylko narażeni na wirusy, ale także na nieetyczne praktyki biznesowe.


Wspierajmy, edukujmy, ostrzegajmy.

 

 

Dołącz do akcji Głosu Seniora, pomóż seniorom i ostrzegaj razem z nami!


Pozdrawiam serdecznie,

GS


Dorota Seweryn  
Koordynator ds. Rozwoju Programu
Gmina Przyjazna Seniorom
Stowarzyszenie MANKO
Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego
 12 429 37 28
 
 510 001 166
 
│  gps@manko.pl
 
 al. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków
 
facebook instagram youtube

Szanowni Państwo!

 

 

dotyczy:  Wsparcia seniorów w czasie  pandemii poprzez udział w drugiej internetowej  Domówce z  DJ Wiką i  Głosem Seniora pt. „Ach, te seniorki!” organizowanej on-line z okazji Dnia Kobiet.

 

 

       W ramach Programu GPS-OKS, mając na uwadze aktywizację i edukację seniorów w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!  zapraszamy do udziału seniorów w  drugiej Internetowej Domówce z DJ Wiką i Głosem Seniora pt. „Ach, te seniorki!” organizowanej on-line 8 marca 2021 roku o godzinie 17:00 z okazji Dnia Kobiet. 

Jak podkreśla dr Krzysztof Czarnobilski – geriatra, dyrektor ds. lecznictwa w Szpitalu MSWiA w Krakowie oraz Przewodniczący Rady Programowej Głosu Seniora:  „Izolacja, lęk i stres mogą być dla seniorów o wiele groźniejsze od wirusa. Z tego powodu musimy wspólnie zrobić wszystko, aby aktywizować, edukować i wspierać seniorów. Musimy także odrywać ich od tematyki wirusa i pandemii poprzez inspirowanie i motywowanie do ruchu psychicznego i fizycznego, a także integracji i radości.”.


TAK BYŁO MIESIĄC TEMU:.... 

https://www.youtube.com/watch?v=C6_YOjjiuCE&t=2761s

 


 

2. Internetowa Domówka z DJ Wiką i Głosem Seniora pt. „Ach, te seniorki!”

 

Bezpośredni link do wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/869443373629611/.

 

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,

mimo panującej pandemii oraz problemów związanych ze

szczepieniami nie zapominajmy, że jesteśmy studentami.

Planowaliśmy w ubiegłym roku akademickim spotkanie

z prof.Jerzym Bralczykiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego ,ale

z wiadomych względów nie mogło się odbyć.

 Dzięki uprzejmości Biura ds. Organizacji Współpracy

Zewnętrznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

w Rzeszowie oraz Informacji Pani Danuty Wojnar - Płaza

- Prezes Porozumienia Podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego

Wieku możemy "spotkać się" z Profesorem  on-line.


Dnia 25 stycznia 2021 17:16 Danuta Przywara <danutaprzywara@op.pl> napisał(a):

Szanowni Państwo,
przekazuję informację o spotkaniu z prof. Bralczykiem. Już od dłuższego czasu dostępna jest w mediach....Może ktoś zechce skorzystać.
Pozdrawiam Państwa serdecznie
Danuta Wojnar- Płaza
Prezes PPUT

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu on-line z Mistrzem mowy polskiej  -prof. Jerzym Bralczykiem. Spotkanie pt.O PRAWDZIE W JĘZYKU” odbędzie się 28 stycznia 2021 r., o godz. 18:00 w ramach V edycji cyklu „Wielkie Pytania w Nauce”. Cykl realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  W rozmowie z redaktorem Wojciechem Bonowiczem prof. Jerzy Bralczyk odpowie m.in. na pytania: Jaka jest rola prawdy w życiu człowieka? Jak rozpoznać prawdę w zalewie informacji, do których mamy dostęp każdego dnia? Jak ją znaleźć w czasach mediów społecznościowych, w których każdy sam kreuje siebie i swój wizerunek

Ze względu na pandemię Covid-19 wykład prof. Jerzego Bralczyka „O prawdzie w języku”  został zaplanowany online. Wykład będzie miał charakter otwarty. W celu otrzymania linku do spotkania prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem poniższego formularza. Więcej informacji na temat spotkania znajduje się na stronie internetowej  wielkiepytania.wsiz.pl .

  

KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT


       Z przyczyn techniczno - epidemiologicznych biuro

Akademii nie będzie czynne od dnia9.10.2020 /piątek/.

       Jednocześnie informujemy,że planowana na dzień

15.10.2020 r. Inauguracja Roku 2020/2021 oraz zajęcia

na Akademii zostają zawieszone do odwołania.

 O wznowieniu zajęć poinfomujemy w kolejnym

komunikacie.

 

ROK AKADEMICKI 2020/2021


   Zapisy  codziennie w dniach 5. - 15. października br. w godz.9:00 - 11:00

w biurze ATW /Biblioteka Akademicka PWSTE, ul. Czarnieckiego 16/.

   Osoby, które były słuchaczami ATW w roku 2019/2020 płacą składkę roczną 

w wysokości 30 zł. Pozostałe osoby - 60 zł.

Przy zapisie okazujemy legitymację w celu jej prolongaty.

  Osoby, które po raz pierwszy zapisują się do Akademii wpłacają dodatkowo 

wpisowe w wysokości  20 zł.

Zapisy na sekcje /pilates, siłownia, basen, języki obce/ również w tym okresie / 5. - 15. X./.

       Wpłata dokonana za te zajęcia w drugim semestrze poprzedniego roku

akademickiego pomniejszona o koszt odbytych zajęć  zaliczona będzie na

opłatę zajęć w tym semestrze. Z tym, że wysokość ostatecznej opłaty

uzależniona będzie od tego jak liczne będą mogły być grupy ćwiczeniowe

/koronawirus/ i ile zajęć planowo odbędzie się.

    Osoby, które do 15. października nie zgłoszą pisemnie woli kontynuowania

 udziału w zajęciach uznane zostaną za osoby, które nie chcą w nich

uczestniczyć i  otrzymają zwrot pieniędzy.

    Ponieważ nie wiadomo ile osób zrezygnuje, kolejne chętne osoby

wpisywane będą na listę rezerwową.

    Ostateczne listy uczestników poszczególnych zajęć i koszty będą ustalone 

niezwłoczne po 15. października. 

UWAGA

Do budynku Biblioteki Akademickiej - siedziby naszego biura - wchodzimy

tylko  z placu obok budynku Rektoratu, wejściem niskiego parteru po lewej

stronie głównego wejścia /schodów/.

Prosimy o przestrzeganie przepisów antywirusowych / maseczki i dystans/.

   

   


ZAPROSZENIE

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ATW

 

       Na podstawie §22 Statutu , Zarząd Stowarzyszenia Akademia Trzeciego

Wieku w Jarosławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Storzyszenia,

które odbędzie sie w dniu 29.09.2020 r. /wtorek/ o godz. 10:00 w Sali

Widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki /d. MOK/ plac Mickiewicza 6.

 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie obrad - przywitanie zebranych

2. Informacja dotycząca regulaminu obrad Walnego Zebrania

3. Wybór Prezydium Zebrania

4. Przyjęcie porządku Zebrania

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia ATW za 2019.rok

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia ATW za 2019.rok

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019.rok

8. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdań Zarządu ATW: merytorycznego    

     i finansowego

9. Dyskusja i wolne wnioski

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2019. rok

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za 2019.rok

c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019.rok

d) udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2019.rok

11.Zakończenie obrad.

 

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma wymaganej do podejmowania uchwał

liczby członków, wyznacza się drugi termin Zebrania w tym samym dniu 15 minut później.

Tak zwołane Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych

na Zebraniu członków /§ 20. Statutu/.

 

Ze względu na epidemię zobowiązani jesteśmy do przestrzegania odpowiednich przepisów

w tym zakresie /maski lub przyłbice i zachowanie odstępów/.

Przed wejściem na salę każdy uczestnik Zebrania zobowiązany będzie do wypełnienia

i podpisania "OŚWIADCZENIA". /poniżej/

Dla sprawnej realizacji tej czynności  wskazanym jest posiadanie wlasnych długopisów.                                                   ….................................................................
                                                               miejscowość, data

                              Oświadczenie uczestnika

.............................................................................
(nazwa i data wydarzenia)

…........................................................................................................
(imię i nazwisko) - obowiązkowo


.........................................................................................................

(adres e-mail) – obowiązkowo

…........................................................................................................
numer telefonu uczestnika - obowiązkowoOświadczam, że:

 1. według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną, nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, w ciagu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-Cov-2 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,

 2. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej umożliwiającej Organizatorowi udostępnienie danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia potencjalnego ryzyka zakażenia SARS-Cov-2

 3. Podczas udziału w wydarzenia sam/sama zaopatrzę się w materiały ochrony osobistej.


…..............................................................

czytelny podpis uczestnika wydarzenia

[
 

ZDJĘCIA Z WYKŁADU I WYSTĘPU ZESPOŁU "SWAY"

W DNIU 4.03.2020


Po niedługiej przerwie nasz Adam Wojnarowski wrócił do "akcji".

Zdjęcia są pod linkiem:


 https://photos.app.goo.gl/YArT8xgjVPyHGVL4A

--

TERMINARZ ZAJĘĆ W SEMESTRZE DRUGIM

UZUPEŁNIONY /2.03.2020/


PILATES: I gr. wtorek 14:30

              II gr. wtorek 15:30

              III gr. środa 14:30

              IV gr. środa 15:30

               V gr. piątek 11:30


SIŁOWNIA: I gr. poniedziałek 13:30

                  II gr. poniedziałek 14:20

                  III gr. poniedziałek 15:10


Basen:  I gr. czwartek 15:00

            II gr. czwartek 16:00


Nordic Walking: czwartek godz. 9:00 - Park Miejski.

                        Wyjazdy w teren wg. własnych ustaleń.


Zespół Piosenki Biesiadnej : poniedziałek lub wtorek   

                                             /wg. własnego programu/.


JĘZYK ANGIELSKI:  piątek, godz.10:00 gr. zaawansowanych

                                             godz. 9:00 gr. "zerowa"

                                             godz. 10:00 gr. "zerowa +"


KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO: pierwsze spotkanie 9. marca br.

                                /poniedziałek/ o godz. 18:00 w Klubie  "Ikar"

                                 /ul. Konfederacka/.

 


KOMUNIKATY


1. WYKŁAD - 4.03.2020 /środa/ godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

                      Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

                      Temat: "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"

                      Wykładowca: dr Wojciech Trawnicki.

W części artystycznej z programem "Mix najlepszych piosenek "

wystąpi Zespół "Sway".


2. J.angielski - przyjmujemy wpłaty na lektorat na II semestr,

                        grupa zaawansowanych - 100 zł

                        grupa "zerowa" - 85 zł

Rozpoczęcie zajęć po 1-szym marca po dokonaniu wpłat przez

wszystkich zainteresowanych lektoratem.


3. Kurs tańca towarzyskiego - informacje i zapisy w biurze ATW


4.Zaproszenie - w Sali Lustrzanej  Kamienicy Attavantich występ

                          Teatru  JOKiS  ze sztuką A. Fredry "Dwie blizny"

                          22.02.2020 /sobota/ godz. 18:00.

 

5. PILATES - ze względu na duże zainteresowanie tworzymy grupę V.

                  Są jeszcze wolne miejsca dla pięciu osób.

KOMUNIKATY


1. WYKŁAD w dniu 17.02.2020 /poniedziałek/o godz. 17:00

    w Miejskiej Bibliotece Publicznej /ul. ks. J. Makary/ 

    Temat : "Śladami Bethovena"

    Wykładowca: mgr Kamila Wieczorek


2. Spotkanie karnawałowe w dniu 24.02.2020 /poniedziałek/

    w  restauracji "Piast" w Tuczempach.

    Koszt:  60zł - słuchacze,  75 zł - inne osoby.

    Odjazd autobusu o godz. 15:30 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/.


3. W ramach IX Dni Muzyki Fortepianowej M. Turzańskiej 

    w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej /ul. B. Puzon/

    dbędzie się koncert Jacka Ścibora w dniu 3.03.2020./wtorek/.

    Zakupiliśmy 20 biletów  w cenie 20 zł dla słuchaczy.


4. Osoby zainteresowane wczasami w kraju lub za granicą prosi się

   o kontakt z biurem ATW.

   

     

KOMUNIKAT - BASEN

              Zajęcia na basenie w miesiącu lutym dla gupy I oraz II

  odbędą się w godzinach już ustalonych w dniach:   10. /poniedz./,  

  12. /czwart./,  17. /poniedz./,

ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA Z BURMISTRZEM 

WALDEMAREM PALUCHEM W DNIU 4.02.2020


            Tym razem dokumentację fotograficzną wydarzenia wykonał

niezawodny Pan Władysław Pich, a jest ona pod linkiem:

 

https://photos.app.goo.gl/dnTowXeduShNvqRU7

KLUB FILMOWY - ZAPROSZENIE


Dzień dobry,

już w ten czwartek obejrzymy film  "Oficer i szpieg" w reż. Romana Polańskiego. Głośna

historia francuskiego kapitana Alfreda Dreyfusa w filmowej wizji Polańskiego otrzymała wiele

prestiżowych nagród i nominacji.

Seans odbędzie się 6 lutego o godz. 18.30. 


Zapraszam wszystkich słuchaczy i zarząd Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu na

projekcję i rozmowę po seansie. 

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Pozdrawiam,
Justyna Wota, instruktor JOKiS

ZDJĘCIA Z WYKŁADU 22.01.2020


  Naładowany energią naturoterapeuty, Pan Adam Wojnarowski

wykonał zdjęcia, które znajdziecie pod linkiem:


 https://photos.app.goo.gl/6ZiQnKwn9EPaNFj5A

 

--


SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA


            W dniu 4.02.2020 /wtorek/  godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie

  z Burmistrzem Waldemarem Paluchem.  

  Temat spotkania: "Budżet miasta  i plany jego realizacji w roku 2020".  

  Miejsce spotkania:  SalaLustrzana Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

W części artystycznej po spotkaniu, wystąpią solistki z JOKiS pod

kierunkiem Pana Wiktora Maruta.


WYKŁAD - NOWY TERMIN 

  W dniu 22.01.2020 r. /środa/ o godz. 17:00 zapraszamy na wykład do Miejskiej

Biblioteki Publicznej /ul. ks. J. Makary/.

"Naturalne metody wspierania zdrowia" 

Podczas wykładu dowiemy się, jakie mechanizmy obronne posiada organizm i jak o niegodbać, aby nie chorować.

Omówiona zostania istotna rola stałego kontaktu z naturą (dotlenienie, ruch, nasłonecznienie), 
Naturalne metody profilaktyki zdrowia i podnoszenia odporności oraz naturalne metody radzenia sobie w infekcjach.
 Poznamy
-Możliwości ziół stosowanych w przeciwdziałaniu dolegliwościom.
-Wykorzystaniu naturalnych zabiegów łatwych do wykonywania w domu.
-Działaniu maceratów olejowo-ziołowych i ich wpływie do usuwania chorób .

Osoba prowadząca:

Marek Sierpinski  dietetyk, zielarz, naturoterapeuta. Propagator naturalnych metod holistycznego podejścia do zdrowia. Wielbiący wszystko, co wchodzi w skład natury. Prowadzi Farmę Biologicznej odnowy z zabiegami masażu maceratami olejowo-ziołowymi.
-----------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKATY

 

1. Spotkanie Noworoczne- dnia 20.01.2020 r. /poniedziałek/

    godz. 16:00 w restauracji Hetman /ul. Tarnawskiego/.

    Koszt udziału -75 zł /słuchacze/, 85 zł /nie będące słuchaczami/.

 

2. Kino - Zarezerwowaliśmy 40 biletów na film - koncert Andre Rieu

              " 70 lat młodości" w dniu 21.stycznia godz. 18:00. w kinie

               "Na biegunach" w galerii "Stara Ujeżdzalnia" w Jarosławiu.

               Cena biletu dla słuchaczy - 20 zł, dla pozostałych osób - 29 zł.

               Zapisy i wpłaty do dnia 17.stycznia w biurze ATW.

 


          Od 1.01.2020 r. jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej

Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku    

 w Nowym Sączu.

 ZDJĘCIA Z WYKŁADU DRA S. BIELAKA I KONCERTU ZESPOŁU "AKADEMICY" /8.01.2020/

       wykonane przez znanych filmowców Panów: Adama Wojnarowskiego i Władysława Picha są pod linkiem:


https://photos.app.goo.gl/Rq6X4UgiUn2TAF8s6


/kopiuj i wklej/

WYKŁAD


      W dniu 8.01.2020 /środa/ dr inż. Sebastian Bielak o godz. 17:00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej /ul. J. Makary 1/ wygłosi wykład:

"Wyspa Wolin".

W części artystycznej z koncertem kolęd i pastorałek wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy".

WYKŁAD  + zdjęcia 


      W dniu 11.12.2019 /środa/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich dr n. med. Anna Kozak Sykała wygłosi wykład: 

"Tam gdzie Adam spotkał Ewę".

W części artystycznej wystąpią Solistki z Jarosławskiego Ośrodka

Kultury i Sztuki.

Zdjęcia wykonane przez Druha Adama są pod linkiem:

  https://photos.app.goo.gl/yQ9cZGNxujbe31u57ZDJĘCIA Z WYKŁADU 26.11.2019


      Wykład "Życie na plus w wieku 50+" wygłosił mgr Jacek Łapiński.

W częśći artystycznej wystąpił Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy"

pod kierunkiem muzycznym  Romana Darowskiego, słowo

wiążące -  Edyta Kisiel.

Zdjęcia i filmik wykonane przez naszego filmowo - fotograficznego

kronikarza  Adama Wojnarowskiego są pod linkiem:


https://photos.app.goo.gl/wEniJqc1wBfU22QH8

WYJAZD DO FILHARMONII


       W dniu 14.12.2019 /sobota/ organizujemy wyjazd do Filharmonii 

Podkarpackiej w Rzeszowie na widowisko Oratorium "DO BETLEJEM".

Zapisy i wpłaty - 80 zł  słuchacze , 90 zł pozostałe osoby, w biurze ATW.

Koszt  wynajmu autobusu pokrywany jest z dotacji Gminy Miejskiej

Jarosław.Odjazd autobusu  z parkingu MOSiR o godz. 17:30

WYKŁAD


         W dniu 26.11.2019 /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy 

Attavantich mgr Jacek Łapiński wygłosi wykład: "Życie na plus w wieku 50 plus".

W części artystycznej wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy".

KOMUNIKAT - SIŁOWNIA


       W dniu 15.11.2019 /piątek/ zajęcia nie odbędą.

Odrabiamy je w dniach:

19.11. /wtorek/ - grupa I - godz. 15:00,  

20.11. /środa/ - gr. II - godz. 14:20,  gr. III -godz. 15:10


WYKŁAD I WYSTĘP  - ZDJĘCIA


   W dniu 12.11.2019 prof. dr hab. Witold Nowak z Uniwersytetu 

Rzeszowskiego wygłosił wykład: "O przyjażni"

W części artystycznej wystąpili artyści ze Stowarzyszenia EM-ART

"Apasjonaci" pod kierunkiem muzycznym Pana Stanisława Baryły.

Prowadzenie /słowo wiążące i recytacje/ - Pani Zofia Karwańska.

Wszystko to uwiecznił cyfrowo maestro Adam Wojnarowski.

Vide link:

  https://photos.app.goo.gl/dfn9XHGmdvTptxKJA
SPOTKANIE "ANDRZEJKOWE"


    W dniu 25.11.2019 /poniedziałek/ organizujemy spotkanie

"Andrzejkowe" w restauracji "Piast" w Tuczempach.

Koszt udziału: 70 zł - członkowie ATW,   80 zł - inne osoby.

Wyjazd autobusu /50 miejsc/ o godz. 14:30 z parkingu MOSiR.

Zapisy i wpłaty w biurze ATW.

  

 


WYKŁAD


               W dniu 12.11.2019 /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich  prof.dr hab. Witold Nowak z Uniwersytetu

Rzeszowskiego wygłosi wykład: "O przyjaźni".

W części artystycznej wystąpi Zespół "Apasjonaci" ze Stowarzyszenia

EM-ART "pod kierunkiem Stanisława Baryły.

                    WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNA    

                       W NADLEŚNICTWIE OLESZYCE  - ZDJĘCIA


            W dniu 4.11.2019 członkowie sekcji Nordic Walking udali się 

z przewodnikiem na wyprawę w lasy Nadleśnictwa Oleszyce.

         Zdjęcia, które  wykonał niezawodny ilustrator wydarzeń naszej

Akademii, Adam Wojnarowski są pod linkiem:

  https://photos.app.goo.gl/Rg6bdnbrmPqBsZyi9


MELOMANI - PROPOZYCJE NA LISTOPAD 2019

 

10 XI (NIEDZIELA)   FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

  OPERA KRÓLEWSKA „WIDMA”

  TADEUSZ KAROLAK- DYRYGENT

  OBSADA: SOLIŚCI, ZESPÓŁ WOKALNY I ORKIESTRA    
  POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ

  ZAPISY I WPŁATY (50 ZŁ) DO DNIACH: 25- 31 X W CKIP   
  (RYNEK 5).

  ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ
 
O GODZ. 15:15.

 

22 XI (PIĄTEK)      FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

KONCERT SYMFONICZNY

BASEM AKIKI - DYRYGENT

W PROGRAMIE: P.MOSS – CZTERY MONOLGI ANTYCZNE, A.MALAWSKI/P.MOSS – PIĘĆ MINIATUR, M.RAVEL- BOLERO

ZAPISY I WPŁATY (45 ZŁ) W DNIACH 7– 14 XI W CKIP (RYNEK 5)

ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ
O
GODZ. 17:15.

 

29 XI (PIATEK)         FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

                               KONCERT SYMFONICZNY

                               STEFAN SANDERS – DYRYGENT

                               W PROGRAMIE: J. WILLIAMS – ZIEMSKIE PRZYGODY –                
                               SYMFONIA”GWIEZDNE WOJNY”, K. PENDERECKI: KONCERT NA     
                               WALTORNIĘ „PODRÓŻ ZIMOWA”.

                               ZAPISY I WPŁATY (60 ZŁ) W DNIACH 15 - 21 XI W CKIP
                              (RYNEK 5)

                               ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ O
                               GODZ.
17:15.

 

Wróć

WYKŁAD  29.10.2019 - ZDJĘCIA


      Zdjęcia wykonane przez naszego mistrza  Adama Wojnarowskiego

z wykładu, który przedstawiła mgr Zofia Kostka - Bieńkowska

oraz z występu młodych artystów - uczniów Zespołu Szkół Drogowo-

Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu pod kierunkiem mgr Agaty

Wilczyńskiej są pod linkiem :


--                                                 https://photos.app.goo.gl/NTJss63dxzXDYRZn9

 

 


--                                               

 

 


--                                        

 

KOMUNIKAT - BASEN


   W dniu 31.10.2019 /czwartek/ nie ma zajęć na basenie.

NORDIC WALKING


       W dniu 4.XI.2019 r. /poniedziałek/  wyjazd aktywnych członków

sekcji Nordic Walking do lasów w okolice Oleszyc i Lubaczowa  

/trasa ok. 8 - 10 km/. Wyjazd z przewodnikiem.

Zapisy i wpłaty / 15 zł./ osobiście w biurze ATW w dniach 25. /pt./

oraz 30. /śr./ w godz.9:00 - 11:00 do wyczerpania miejsc /19/.

Wyjazd busa z parkingu MOSiR o godz. 8:00

KOMUNIKAT - BASEN GR.  III


  Zajęcia gr. III będą odbywały się w środy o godz. 17:00, a nie

jak planowano o godz. 15:00.

WYKŁAD

     W dniu 29.10.2019 /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich /ul.Rynek 5/, mgr Zofia Kostka - Bieńkowska -

starszy kustosz Muzeum Orsettich w Jarosławiu wygłosi wykład:

"Wrzesień 1939. W 80.rocznicę wybuchu II Wojny Światowej".

          W części artystycznej wystąpią młodzi artyści z Zespołu Szkół

Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

DZIEŃ SENIORA - ZAPROSZENIE


DZIEŃ SENIORA - „Zdrowi, bezpieczni, aktywni”

„Zdrowi, bezpieczni, aktywni” - pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najbliższą środę (23 października) organizuje Dzień Seniora. W sali lustrzanej CKiP, od godz. 10.00 będzie można wysłuchać wykładów, skorzystać z porad specjalistów oraz wykonać badania: przesiewowe, poziom cukru, słuchu, ciśnienia tętniczego krwi, stóp, obliczyć wskaźnik BMI, czy analizy składu ciała za pomocą wagi Tanita.

PROGRAM

godz. 10.00 - otwarcie „Dnia Seniora"
godz. 10.10 - „Świadczenie Uzupełniające , Mama 4+ " / Zakład Ubezpieczeń Społecznych
godz. 10.40 -
„Cukrzyca-jak rozpoznać chorobę, jak jej zapobiegać" / Polskie   Stowarzyszenie  Diabetyków  w Jarosławiu
godz. 11.10 -
„Oferta pomocy dla Seniorów" / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
godz. 11.40 -
„Zasady bezpieczeństwa osób starszych" / Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
godz. 12.10 -
„Prawa Konsumenta i ostrzeżenia przed nieuczciwymi praktykami wobec osób starszych" / Powiatowy Rzecznik Konsumentów
godz. 12.50 -
przerwa
godz. 13.00 - występ Stowarzyszenia „EM-ART''
godz. 14.00 - zakończenie

Porady specjalistów w godz. 10.00-14.00: badanie przesiewowe, poziom cukru, słuchu, ciśnienia tętniczego krwi, stóp, obliczenie wskaźnika BMI, analiza składu ciała  za pomocą wagi Tanita.

Zaproszone instytucje: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Jarosławiu, Diabetycy Powiatu Jarosławskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Stowarzyszenie „EM-ART'', Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Fitness Platinium Jarosław.

 

NORDIC WALKING - ZAJĘCIA PROGRAMOWE 17.10.2019


 Zdjęcia z zajęć /wędrówek/ cotygodniowych, tym razem w zachodnich

rejonach naszego miasta wykonał Pan Władek Pich.

Ta duża budowla na zdjęciach, to kaplica najnowszego cmentarza

/ul. Szczytniańska/.

 

https://photos.app.goo.gl/9s2jeb3o7HuzNVn5A

 

 


INAUGURACJA ROKU 2019/2020- ZDJĘCIA


       W uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, która odbyła 

się w dniu 16.10.2019 r. w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich

uczestniczyło liczne grono słuchaczy oraz zaproszeni goście w osobach:

doc. dr Dorota Dejniak - prorektor ds. dydaktycznych Państwowej

Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu, 

dr Dariusz Tracz - wiceburmistrz Miasta Jarosławia,

ks. prałat Marek Pieńkowski - dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji 

Chrześcijańskiej w Jarosławiu, prof. dr hab. Roman Fedan - były 

rektor PWSTE w Jarosławiu, mgr Tomasz Wywrot - dyrektor 

Centrum Kultury i Promocji Jarosławia.

W części artystycznej wystąpił Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy"

pod kierunkiem arystycznym Pana Romana Darowskiego i Pani Edyty

Kisiel.

Zdjęcia wykonane przez naszego mistrza Adama Wojnarowskiego

są pod linkiem:

https://photos.app.goo.gl/JbnfvqG7AxzfmsGs6

Dzięki Adamie.

 


NORDIC WALKING - RADAWA 14.10.2019 r.

            Sekcja Nordic Walking tym razem skorzystała z pięknej pogody  

     i jesiennych widoków w lasach Radawy. 

Zdjęcia wykonane przez uczestnika wyprawy Władzia Picha są pod linkiem:


https://photos.app.goo.gl/fMuUV3Sr4QfCwM8M8


HARMONOGRAM ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO

2019/2020


Zajęcia rozpoczynają się od 21.10.2019r. /poniedziałek/


1. Gimnastyka w wodzie: gr. I - czwartek  15:00

                                         gr. II - czwartek  16:00

                                         gr. III - środa    17:00


2. Siłownia:  gr. I - piątek 12:00

                     gr. II - piątek 12:50

                     gr. III - piątek 13:40


3. Pilates:   gr. I - wtorek 11:30

                  gr. II - wtorek 12:30

                  gr. III - czwartek 11:30

                  gr. IV - czwartek 12:30


4. Język angielski: Grupa początkująca - pierwsze organizacyjne

                            spotkanie dla obu grup w poniedziałek 21.10.2019

                            o godz. 10:00, a w następnych tygodniach:

                            gr. I - poniedziałek 10:00

                            gr. II - poniedziałek 11:00

                            Grupa zaawansowana - piątek 10:00

Zajęcia będą odbywały się w budynku "C", sala "C-3",             

ul. Pruchnicka.


Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy" - wtorek 16:20

Sekcja Nordic Walking: według własnego terminarza

Klub Melomana:  według własnego terminarza

                                                          

                 

                   INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020


       Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbędzie się    

 w dniu 16.10.2019 r. /środa/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

Wykład inauguracyjny: "Na krańcach Pierwszej Rzeczypospolitej"

wygłoszą: dr Marcin Warchoła i mgr Robert Szmuc.

         W części artystycznej wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej

'"Akademicy".

KLUB MELOMANA PRZY AKADEMII TRZECIEGO WIEKU W JAROSŁAWIU

PROPOZYCJE NA PAŹDZIERNIK 2019

 

4 X (PIĄTEK)             FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

INAUGARACJA SEZONU - KONCERT SYMFONICZNY

W PROGRAMIE: R.WAGNER – UWERTURA ”POLONIA”;

F. MENDELSSOHN - KONCERT SKRZYPCOWY;

J HAYDN – SYMFONIA D - DUR

ZAPISY I WPŁATY (50 ZŁ) DO DNIACH: 20 IX - 27 IX W CKIP (RYNEK 5).

ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ O GODZ. 17:15.

 

11 X (PIĄTEK)               FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

KONCERT SYMFONICZNY

W PROGRAMIE: L. VAN BETHOWEN – IV KONCERT FORTEPIANOWY; J.BRAHMS – III SYMFONIA F – DUR;

J.S BACH – UWERTURA NR. 1

ZAPISY I WPŁATY (40 ZŁ) W DNIACH 27 IX – 3 X W CKIP (RYNEK 5)

ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ O GODZ. 17:15.

 

18 X (PIATEK)           FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

KONCERT SYMFONICZNY

W PROGRAMIE : W. ŻELEŃSKI – W TATRACH UWERTURA; M. GÓRECKI – TRIO CONCERTO; B. SSMETANA – WYSZEHRAD, WEŁTAWA, SZARKA

ZAPISY I WPŁATY (40 ZŁ) W DNIACH 3 - 10 X W CKIP (RYNEK 5)

ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ O GODZ. 17:15.

 

25 X (PIATEK)           FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

KONCERT SYMFONICZNY

W PROGRAMIE : M. KARŁOWICZ – SERENADA; P. MOSS -  ELAN NA SMYCZKI; A. VIVALDI – CZTERY PORY ROKU

ZAPISY I WPŁATY (30 ZŁ) W DNIACH 9 - 17 X W CKIP (RYNEK 5)

ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ O GODZ. 17:15.

30 X (ŚRODA)           FILHARMONIA PODKARPACKA W RZESZOWIE

G.MAHLER: II SYMFONIA „ZMARTCHWYSTANIE”

ZAPISY I WPŁATY (40 ZŁ) W DNIACH 18 - 24 X W CKIP (RYNEK 5)

ODJAZD AUTOBUSU Z PARKINGU HALI SPORTOWEJ O GODZ. 17:15.

NORDIC WALKING + ZDJĘCIA


W dniu 23.lipca /wtorek/ o godz. 9:00 jedziemy do lasów Miękisza Nowego 

i Czerniawki z parkingu MOSiR.

Zapisy telefonicznie u Pani Ziutki, tel. 508 169 539. /do wyczerpania miejsc/

Opłata za transport / 5 zł / w busie. Konsumcja własna.

Zdjęcia z wyjazdu wykonane przez Adama Wojnarowskiego sa pod

linkiem:


https://drive.google.com/drive/folders/1-X8MOUBu3ZY-T4XYTiGh6qswrtPl8cvH?usp=sharing

WYJAZD NA UKRAINĘ /6. - 7. lipca/ - ZDJĘCIA

 

Wykonawca : Adam Wojnarowski

Link:
  https://drive.google.com/drive/folders/1DxpUOeOu377bMZP8BxKXe9u_K5TddCjM?usp=sharing

 

 

OGŁOSZENIA WAKACYJNE


1. Zapisy na rok akademicki 2019/2020 od 16.09.- 30.09.2019  codziennie  w biurze ATW

   w godz. 9:00 - 11:00

   Od 1. października w środy i w piątki  

 Wpisowe dla "nowych" - 20 zł.  Składka roczna  60 zł.

2. Zapisy na zajęcia ruchowe na I semestr od 16. - 30. września, codziennie w biurze ATW.

    Opłata - 30 zł za semestr za każdy rodzaj zajęć.

3. Zapisy na pozostałe zajęcia, w tym za języki obce do 27. września.

 Odpłatność uzależniona od ilości osób w danej grupie.

WYKŁAD


     W dniu 25.czerwca /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich mgr inż. Edyta Podstołowicz wygłosi wykład: 

"Hortiterapia i jej odmiany".

Po wykładzie występ Zespołu "Akademicy"

Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza, jest dziedziną socjoogrodnictwa, które zajmuje się

współzależnościami między ogrodnictwem a człowiekiem. Terapia ogrodnicza polega na

wykorzystaniu ogrodnictwa do polepszenia stanu człowieka w aspekcie fizycznym,

psychicznym, społecznym czy poznawczym. Polega na stymulowaniu sensorycznym

wszystkich 5 zmysłów. Hortiterapia jest złożoną formą terapii – łączącą w sobie wiedzę

ogrodniczą, medyczną oraz szereg różnorodnych terapii.

 

Człowiek posiada zapisaną w genach chęć obcowania z naturą, roślinami a kontakt ten

wywołuje pozytywne reakcje. Prowadzonych jest coraz więcej badań na świecie, które

potwierdzają nierozerwalny związek człowieka z przyrodą oraz potężny i wielotorowy wpływ

terapii ogrodniczej na człowieka.

 

Zdjęcia ze spotkania wykonane przez Adama Wojnarowskiego są pod linkiem:

NORDIC WALKING. OKOLICE RADAWY  10.06.2019


Zdjęcia wykonane przez Panów Adama Wojnarowskiego i Władka Picha

są pod linkiem:

 

 

WYKŁAD i KOMUNIKATY

 

1. W dniu 11. czerwca /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

    Kamienicy Attavantich wykład: "Kobieta w Islamie - trochę historii,

    obyczaje, zalotność, macierzyństwo" wygłosi Pani doc. Anna

    Lutosławska - Jaworska - aktorka, reżyser oraz pedagog.

    W części artystycznej wystąpi kabaret "Młodzi duchem".


2. Pieniny - wyjazd w dniu 3.czerwca o godz. 6:00  z parkingu MOSiR

Zdjęcia Adama Wojnarowskiego z wycieczki:


 https://drive.google.com/drive/folders/1hyuwrfAE1adIXJ0yhl06dA31aBYM6liS?usp=sharing

Pozdrowienia,
Adam


3. Spotkanie integracyjne w Piaście /Tuczempy/w dniu 19.czerwca    

    / środa/. Koszt udziału - 60 zł od osoby. Wpłaty w biurze ATW.

    Wyjazd o godz. 15:30 z parkingu MOSiR


4. Tarnobrzeg - wyjazd w dniu 24. czewca /pon./ o godz. 7:30  /MOSiR/

Zdjęcia z wyjazdu wykonane przez Adama Wojnarowskiego są pod 

linkiem:

--


5. Organizujemy wycieczkę na Ukrainę


Termin 6-7 lipca 2019r

Wstępny program wycieczki na Ukrainę

WYJAZD: z Jarosławia o godz. 5:00  z parking przed Halą Sportową MOSIR, ul.   (zbiórka o

godz. 4.45) 

 

Dzień pierwszy

Program :

Trasa przejazdu ;Jarosław - Krościenko – Chyrów -Sambora - Drochobycz  -Truskawiec-

Przełczęcz Użocka -Sianki – Rozłucz – Turka – Stary Sambor – Kroscienko -

Jarosław

 

–                     Stara Sól – kościół św. Michała z 1660 r.

–                    Sambor :spacer po  Rynku Staregomiasta

–                    Drohobycz; ( miasto przemysłowców i artystów)  - zwiedzanie: rynek,

kościół św. Bartłomieja z XIV/XV, Cerkiew sw.Jerzego(wpisana na listę UNESCO)

–                     Truskawca ; jeden z najstarszych kurortów uzdrowiskowych w Europie z

pocz. XIX w. Wejście do delfinarium na pokaz delfinów. Spacer po uzdrowisku i degustacja

słynnej wody mineralnej „Naftusia”,

–                     zakwaterowanie obiadokolacja czas wolny

 

Dzień drugi;

- śniadanie w hotelu( wykwaterowanie)

–                    Jasienica Zamkowa  - dzwonnica – kaplica pw. Św. Michała,   

–                    Sianki - Wołosianka –  przejazd   najpiękniejszą linią kolejową Karpat

Wschodnich  przez Przełęcz Użocką na teren Zakarpacia z malowniczymi widokami na tereny

Bieszczadów  (6 tuneli , 27 wiaduktów, 18 serpentyn na odcinku 18 km i różnica wzniesień

370 m),

–                    Użok – drewniana cerkiewka bojkowska z 1745 r. (wpisana na listę

UNESCO,)

–                     W trakcie zwiedzani obiad.

–                    Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

–                     Powrót w godzinach wieczornych.

 

Cena: 310 zł/ os. przy 45 os.      /Słuchacze ATW - 260 zł./       

 

Świadczenia objęte ceną: transport, opieka pilota -przewodnika, ubezpieczenie  (KL 10

000 euro, NNW 2 000 euro, Bagaż 200 euro), bilet na przejazd koleją karpacką, wyżywienie

(1 x obiadokolacja, 1 x śniadanie, 1x obiad), 1 x nocleg ( pokoje 2-os. z łazienkami), bilet

do delfinarium.

Na wyjazd obowiązują ważne paszporty minimum 3 miesiące.

 

6. "KIJKI" - 10.czerwca 2019 /poniedziałek/  9:00 - wyjazd z parkingu MOSiR.

    Zapisy w biurze ATW  / 20 osób/.

 ZDJĘCIA Z WYKŁADU I WYSTĘPU ZESPOŁU "PASJONACI" W DNIU

28.05.2019


  Zdjęcia wykonane przez Adama Wojnarowskigo są pod linkiem:

  https://drive.google.com/drive/folders/15gHTFdZ4dQxm71tzNkrX0A6PKtKX6EMn?usp=sharing

FESTIWAL MUZYCZNY W ŁAŃCUCIE. KONCERT W KRASICZYNIE

24.05.2019Zdjęcia z koncertu,które wykonał Adam Wojnarowski są pod linkiem:


   https://drive.google.com/drive/folders/10YG4ZK6wDGhufCKdpEMFuirVAjayVkIt?usp=sharing

--

WYKŁAD  +  WYJAZDY


 1. Wykład prof. dra hab. Witolda Nowaka z Uniwersytetu

Rzeszowskiego w dniu 28.maja br. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy  Attavantich.

Temat wykładu:"Tempo życia a zdrowie duchowe człowieka"

 Po wykładzie występ Zespołu "Pasjonat".


2. Wyjazdy : / z parkingu MOSiR/

   Dębica -  19. maja /niedziela/  godz. 15:45

   Krasiczyn -  24. maja /piątek/ godz. 17:30

                    Pieniny - 3 - 4 czerwca  godz. 6:00

KOMUNIKAT - SIŁOWNIA

 

Zajęcia w najbiższym tygodniu:

Poniedziałek 13.05. 

II grupa - 11:00

I grupa - 12:00

Środa 15.05.

I grupa - 11:00

II grupa - 12:00

WYKŁAD + zdjęcia

 

   W dniu 14. maja br. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich /Rynek 5/ mgr Zofia Kostka-Bieńkowska - kustosz Muzeum 

Kamienica Orsettich w Jarosławiu - wygłosi wykład:

"Jarosław w polsko - węgierskiej historii".

Po wykładzie koncert Zespołu Piosenki Biesiadnej "Akademicy"

z programem "Wiosna w piosence - wiosna w sercu".

 

Zdjęcia z wykładu i występu, które wykonał Adam Wojnarowski są pod

linkiem:


 https://drive.google.com/drive/folders/1OydRvT-qTMMqTu6a0Gn_c7s0NkNPSsAT?usp=sharing

TARNOBRZEG - ZAPROSZENIE

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu, wspólnie z UTW w Baranowie Sandomierskim, organizuje PIKNIK Rekreacyjno – Sportowy nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Piknik odbędzie się 24 czerwca br. w godzinach od 10,00 – 18,00 ( lub dłużej).

Wpisowe wynosi 10,- zł od osoby.

W programie liczne atrakcje:

 1. konkursy

  - marsz nordic walking na dystansie 2 km,

  - regaty rowerów wodnych i/lub kajaków

  - sztafeta „przelewanie jeziora do butelki”

  - konkurs na najpiękniejszy wianek, zrobiony na miejscu z własnego materiału

  - rzut wiankiem na odległość na jeziorze

 2. plażowanie; pływanie po jeziorze i ewentualnie - kąpiel w jeziorze

 3. zapewniamy posiłki

 4. na zakończenie imprezy spotkanie przy grillu, wspólne śpiewanie i tance

  Dla chętnych będzie możliwość zwiedzenia renesansowego zamku w Baranowie Sandomierskim (tzw. „Małego Wawelu”).

 

Serdecznie zapraszamy zawodników i kibiców!

Potwierdzenie udziału prosimy przesłać do końca maja br.

Zarząd UTW Tarnobrzeg

Zapisy i wpłaty - 10zł.  w biurze ATW do wyczerpania miejsc /49/

-- 

NORDIC WALKING + ZDJĘCIA


      W dniu 9. maja  /czwartek/  o godz. 9:00  z parkingu MOSiR wyjazd

na "kijki" do Radawy.

Zapisy i wpłaty - 10 zł - w biurze ATW.

Zdjęcia wykonane przez Adama Wojnarowskiego są pod linkiem:

  https://drive.google.com/drive/folders/11cJeDow1hy3r6YTDzyr8X73wRCHXR83f?usp=sharing

WYKŁAD


        W dniu 30.04.2019 /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich mgr Krystyna Kieferling wygłosi wykład " Tadeusz Kościuszko -

znany i nieznany".

W części artystycznej występ Teatru "Baccalaureus".

Zdjęcia z wykładu i spektaklu , wykonane przez Panów Adama

Wojnarowskiego i Władka Picha są pod linkiem:


    https://drive.google.com/drive/folders/14gJGFBnvwwKhilnk58qJOnqAWNAL-BYl?usp=sharing

DZIEŃ SKUPIENIA


  W dniu 12.kwietnia br. /piątek/ zapraszamy na Wielkopostny Dzień

Skupienia w Jarosławskim Opactwie.

Motto "Dnia" - WIELKOPOSTNE PORZĄDKI"

10:00 - Konferencja tematyczna.

10:30 - Możliwośc spowiedzi.

11:00 - Droga Krzyżowa

            Przerwa na kawę , herbatę.

12:00 - "Muzyka, modlitwa, cisza" - Koncert w wykonaniu, uczniów

           i nauczycieli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

           w Jarosławiu.

13:00 - Msza św. z homilią.

Współorganizatorem "Dnia" jest ks. prałat Marek Pieńkowski - dyrektor

Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Będzie również możliwość zwiedzenia ciekawych wystaw.

Zaproszenie kierujemy nie tylko do naszych  słuchaczy.

KOMUNIKATY - BASEN, SIŁOWNIA, PILATES


1. Basen  - nie będzie zajęć w dniach 11.i 18. kwietnia /przegląd techniczny/

2.Siłownia - zajęcia grupy I z dnia 15. kwietnia odbędą się w dniu 17.04.

   o godz. 11:00

3. Pilates - w dniu 23.kwietnia zajęcia grup I i II nie odbędą sie.

KOMUNIKATY


1. DZIEŃ SKUPIENIA W OPACTWIE  - 12.kwietnia o godz. 10:00

    Szczegółowy program podamy w terminie późniejszym.

2. Wyjazd do Dębicy na operę "Verbum Mobile" Stanisława Moniuszki

    w dniu 19. maja /niedziela/. Koszt udziału - 40 zł. Zapisy iwpłaty

    w biurze ATW.

3. Wyjazd do Krasiczyna na koncert plennerowy w ramach Festiwalu

   Muzycznego w Łańcucie w dniu 24. maja. /piątek/.  Koszt - 70 zł.

4.  Wycieczka w Pieniny / w tym spływ Dunajcem/ w dniach 3 - 4 czerwca.

     Koszt wycieczki - 270 zł. 

     Osoby, które w tym roku akademickim uczestniczyły w  co najmniej

     pięciu wykładach płacą - 250 zł.

     Zapisy i wpłaty w biurze ATW.KONCERT WIOSENNY DLA JAROSŁAWSKICH SENIORÓW


  W dniu 12.03.2019 odbył się KONCERT w wykonaniu uczniów Zespołu

Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Koncert prowadził

mgr Bogusław Pawlak.

Zdjęcia z Koncertu wykonane przez Adama Wojnarowskiego są pod

linkiem:

]


/1i6jUYbvjmiTbo_6IIWFZ9I0dhWs9hlnF?usp=sharing

oraz pod  linkiem do zdjęć wykonanych przez Panią

Aleksandrę Toczek-Borysiuk z CKiP.

 

https://www.dropbox.com/sh/rio8ae3v2rt3m9t/AAAAEVGyZy7ix8B3OHwPF4dza?dl=0

 

 

 

KOMUNIKAT - WYJAZDY "MUZYCZNE"


1. W dniu 19.maja /niedziela/ wyjazd do Dębicy na operę "Verbum

   nobile" związany z obchodami 200 - setnej rocznicy  Stanisława    

   Moniuszki.

   Koszt udziału - 40 zł.


2. Zarezerwowano 50 biletów na koncert plenerowy Festiwalu

   Muzycznego w Łańcucie. Koncert odbędzie się 24.maja /piątek/

   na dziedzińcu Zamku w Krasiczynie.

   Cena biletu 70 zł.


Zapisy i wpłaty w biurze ATW.


WYKŁAD


  Dnia 26.marca godz. 17:00 - Sala Lustrzana Kamienicy

Attavantich.Po wykładzie występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4

w Jarosławiu.

 

Wykład Akademia Trzeciego Wieku – temat i plan

Przedstawiam temat oraz wstępny plan wykładu (kreatywne podejście do zagadnień w

trakcie zajęć) skierowanego do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Temat: Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku.  

                   Jak być lepszym – praktyczne inspiracje.

 

PLAN ZAJĘĆ W ROKU 2018/2019

                                                                                      na  II semestr 2018/2019


PILATES:  I grupa  - wtorek  9:30

 

               II grupa - wtorek 10:30

              III grupa - piątek  10:00

              IV grupa - piątek  11:00

Miejsce: Budynek Hali Sportowej PWSTE


 SIŁOWNIA:  I grupa - poniedziałek  12:00

                  II grupa - środa           12:00

Miejsce: Budynek rekreacyjno - sportowy PWSTE

 

 GIMNASTYKA W WODZIE:      I grupa  -   czwartek  15:00

                                            II grupa  -   czwartek  16:00

                                         

 ZESPÓŁ PIOSENKI BIESIADNEJ "AKADEMICY": wtorek 17:00

 Miejsce: ul. Pruchnicka,  budynek B, sala C – 1

 

 TENIS STOŁOWY:  wtorek i piątek    budynek rekreacyjno- sportowy PWSTE/  -  w tym

                             czasie gdy odbywają się  zajęcia z  Pilatesu.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI: grupa - "1"- średniozaawansowana -czwartek 8:00 

                           grupa –„ 2„ początkująca"  czwartek 9:00,   

         Miejsce:        ul. Pruchnicka, budynek C. Sala nr 119

                       

KLUB MELOMANA: w/g własnego programu. Planowane wyjazdy  do Filharmonii

                         Podkarpackiej podajemy w zakładce "Klub Melomana"


 Uwaga: zajęcia rozpoczynają się od 4-go marca 2019r.

KOMUNIKAT


 W dniu 15.lutego /piątek/ o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

    /ul.J.Makarego/ odbędzie się spotkanie z dr. Dariuszem Fudali autorem

     książki "WIĘZIENNICTWO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA   

     RZESZOWSKIEGO W LATACH 1944 - 1956".

    

KOMUNIKAT


1. Zarezerwowano 20 biletów na koncert w Filharmonii Podkarpackiej

    na 9. marca /sobota/ godz. 18:00. "Wielka bitwa na głosy. Soprany 

    kontra tenorzy". Cena biletu - 90 zł. Bus opłacamy z budżetu ATW.

    Zapisy i wpłaty w biurze.

Wyjazd o godz. 16:30 z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/


2. Planowana jest organizacja wycieczki w Pieniny w dniach 3 - 4. czerwca.

    / ze spływem Dunajcem/. Chętnych prosimy o zapisy w biurze.

    Koszt ostateczny będzie ustalony po ewentualnym otrzymaniu dotacji

    z Gminy Miejskej Jarosław.


3. Będą organizowane wyjazdy na turnusy wypoczynkowe do Grecji 

    i Bułgarii. Bliższe informacje w biurze ATW.


4. Są jeszcze wolne miejsca na imprezę integracyjną w KIsielowie 

   w dniu 25.lutego /poniedziałek/. Wyjazd o 15:00 z parkingu MOSiR.

SPOTKANIE AUTORSKIE


 W dniu 12. lutego /wtorek/, w  Miejskiej Bibliotece Publicznej  /J.Makary/ o godz.17:00

     odbędzie się spotkanie z dr Barbarą Januszkiewicz autorką książki

     "POLACY CZERNIHOWSZCZYZNY. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ".

O losach mniejszości polskiej na Ukrainie.

 

      Więcej informacji na stronie internetowej MBP.

KOMUNIKATY  - ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

PLANOWANEGO NA 8.LUTEGO


1. W dniu 15.lutego /piątek/ o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

    /ul.J.Makarego/ odbędzie się spotkanie z dr. Dariuszem Fudali autorem

     książki "WIĘZIENNICTWO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA   

     RZESZOWSKIEGO W LATACH 1944 - 1956".

   

     W dniu 12.lutego /wtorek/, również w Bibliotece o godz.17:00

     odbędzie się spotkanie z dr Barbarą Januszkiewicz autorką książki

     "POLACY CZERNIHOWSZCZYZNY. HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ".

      Więcej informacji na stronie internetowej MBP.


 

2. W Miejskim Ośrodku Kultury reaktywuje działalność Dyskusyjny Klub

    Filmowy prowadzony przez Panią mgr Justynę Wota.

    Inauguracja w dniu 7.lutego w sali kinowej MOK o godz, 18:00

    filmem  "Eter" Krzysztofa Zanussiego.

    Bilety w kasie kina w MOK, również w przedsprzedaży.


3. W dniu 25.02. /poniedziałek/ organizujemy spotkanie integracyjne

    słuchaczy i osób im towarzyszącym w Kisielowie.

    Koszt udziału - 70 zł. od osoby /autobus, konsumcja, muzyka/ .

    Wyjazd z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/ o godz. 15:00

    Zapisy w biurze ATW .


4. W dniu 28.lutego /czwartek/organizujemy wyjazd do Multikina w

   Rzeszowie na retransmiję Noworocznego Koncertu Andre Rieu z Sydney

   Koszt -25 zł /bilet/, transport opłacamy z budżetu ATW.

   Zapisy w biurze ATW.

Wyjazd z parkingu MOSiR /ul. Sikorskiego/ o godz. 16:30


5. Opłaty za zajęcia w sekcjach w drugim semestrze przyjmowane są do

    dnia 13. lutego br. 


KOMUNIKATY


 

1. SPOTKANIE Z BURMISTRZEM MIASTA JAROSŁAWIA WALDEMAREM

    PALUCHEM - 29.stycznia /wtorek/, godz. 17:00 -Sala Lustrzana

Kamienicy Attavantich.

  Temat spotkania: "Budżet miasta i plany jego realizacji w roku 2019"

 

2. KULIG -  28. stycznia /poniedziałek/  - RADAWA. 

                  Wyjazd z parkingu MOSiR o godz. 10:00. Koszt - 30 zł. / autobus,

                  sanie, ognisko, kawa, herbata, naczynia jednorazowe/ 

                  Wyżywienie we własnym zakresie.

                  Zapisy i wpłaty do 25. stycznia /piątek/. 

 

KOMUNKATY


1. Prelekcja  dra Sebastiana Bielaka "Pieniny. Góry rzeźbione wiatrem

   i wodą" odbędzie się w dniu 16.stycznia /środa/ o godz. 17:00

   w Miejskiej Bibliotece Publicznej /ul. ks. J. Makary/.

   W części artystycznej wspólne kolędowanie z Zespołem "Akademicy".


2. W dniu 14.stycznia /poniedziałek/ organizujemy Spotkanie

    Noworoczne słuchaczy Akademii w restauracji "Hetman".

    Koszt udziału - 50 zł. Zapisy w biurze ATW.

Początek spotkania godz. 15:00


3. SIŁOWNIA - w dniu 2. stycznia zajęcia o godz. 12:10 oraz 13:00

    odpowiednio grupa I oraz II.


4. Zapisy na zajęcia w sekcjach zainteresowań w semestrze II

    będa odbywać się w dniach 15. - 30. stycznia w biurze ATW.


5. Udział  słuchaczy w wycieczkach organizowanych przez    

    Akademię będzie uzależniony od uczestnictwa w wykładach.

BOŻE  NARODZENIE 2018 

     Słuchaczki  i  Słuchacze  naszej  Akademii !!!

    Niech   Święta  radością  wypełnią Wasz  dom,

           a  Nowy 2019 Rok  blasku  doda Waszym  dniom .

         Wesołych   Świąt  i Szczęśliwego Nowego Roku

   Życzy  Zarząd       

KOMUNIKATY


 1. BASEN  - I grupa, od 13.12.2018 /czwartek/ będzie miała zajęcia

                   o godz. 15:00

 2. WYKŁAD -  w dniu 19.12.2018 /środa/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej 

                     Kamienicy Attavantich prof. dr hab. Witold Nowak

                     z Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosi wykład:

                     " Św. Augustyn o uczciwym handlu".

                     W części artystycznej z programem świątecznym wystąpią

                     uczniowie Zespołu Szkół Drogowo -Geodezyjnych 

                      i Licealnych w Jarosławiu.

WYKŁAD


                 W dniu 4.12.2018 r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich

mgr Justyna Wota /teatrolog/ wygłosi  wykład "Diwa jako jedna z ról do zagrania. Strategia

budowania wizerunków operowych bogiń wobec oczekiwań publiczności".

 

 

              Z głebokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu

               6.11.2018r. zmarł nasz Kolega, aktywny członek Klubu Melomana

               Akademii - Mieczysław Majcher.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8.11.2018 /czwartek/ o godz. 14:00 na cmentarzu

w Wierzbnej.

 

                                                                   

KOMUNIKATY


  1.WYKŁAD - w dniu 20. 11. 2018 /wtorek/, Błażej Torański -  publicysta,

                    autor książki  "Knebel. Cenzura w PRL-u", przedstawi      

                    prelekcję "Zakłamany  świat cenzury na przykładzie PRL-u".

                    Godz. 17:00 , Miejska Biblioteka Publiczna /ul.ks.J. Makary/

2. BASEN -    zajęcia grupy III w listopadzie będą odbywały się w soboty

                   /10., 17., 24./ o godz. 9:00.

3.INFORMATYKA -zajęcia będą odbywały się w piątki w godz.17:00 -19:00.

                          Opłata za zajęcia /16 godz. zegarowych/ wynosi 90 zł.

                          Pierwsze zajęcia w dniu 16. listopada w budynku  

                    Inżynierii Technicznej /naprzeciw budynku Rektoratu/

                          w sali 43 piętro I. pod warunkiem dokonania wpłat.

                         

                    

 
                 

WYKŁAD


                 W dniu 6.11.2018 /wtorek  o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

Kamienicy Attavantich /Rynek 5/ mgr Krystyna Kieferling z Muzeum

Kamienica Orsettich w Jarosławiu wygłosi wykład "Jarosławianie w

walkach o Niepodległą".

W części artystycznej z programem pieśni patriotycznych wystąpi 

Zespół Piosenki Biesiadnej "Akademicy".KOMUNIKATY

 

- WYKŁAD w dniu 6.11.2018  /wtorek/ w Sali Lustrzanej Kamienicy

         Attavantich   o godz. 17:00.

- SPOTKANIE INTEGRACYJNE w dniu 26.11.2018 w Kisielowie. Koszt -60 zł

  Zapisy i wpłaty w biurze ATW do 19.11. lub do wyczerpania miejsc.

  Wyjazd o godz. 14:30 z parkingu MOSiR./ul.Sikorskiego/

BIURO ATW w dniach 26. 31. października oraz 2.listopada nieczynne.

 Dodatkowo będzie czynne w dniu 30. października /wtorek/.

KOMUNIKAT - ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W SEKCJACH


      Zajęcia w sekcjach rozpoczynają sie od wtorku 23.10.2018, zgodnie 

z podanym wcześniej /poniżej/  dniach i godzinach.

Nie dotyczy to zajęć z języków obcych i III grupy BASENU

WYKŁAD 


  W dniu 10.10.2018  w ramach Projektu WSW w Przemyślu "Kompetentny

 Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy", prof. dr hab. inż. Grażyna 

Jaworska wygłosiła wykład "Fałszowanie żywności - fakty i mity".

W części artystycznej wystąpiły solistki z Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Jarosławiu pod kierunkiem mgra Wiktora Maruta.

       Zdjęcia wykonane przez Adama Wojnarowskiego są pod linkiem:


https://drive.google.com/drive/folders/19Y5D96JuaYvSSNxm_7MBpeWEsppvoFhM?usp=sharing

PLA ZAJĘĆ W ROKU 2018/2019

 

PILATES:  I grupa - wtorek  9:30

               II grupa - wtorek 10:30

              III grupa - piątek  11:00

               IV grupa - piątek 12:00

Miejsce: Budynek Hali Sportowej PWSTE

 

SIŁOWNIA:  I grupa - środa  13:00

                  II grupa - środa 13:50

Miejsce: Budynek rekreacyjno - sportowy PWSTE

 

GIMNASTYKA W WODZIE:   I grupa - czwartek  17:00

                                          II grupa - czwartek  16:00

                                          III grupa - podamy po 15. listopada

 

ZESPÓŁ PIOSENKI BIESIADNEJ "AKADEMICY": wtorek 17:00

Miejsce: ul. Pruchnicka,  budynek B, sala C - 1

 

TENIS STOŁOWY: piątek 11:00, budynek rekreacyjno- sportowy PWSTE

 

 JĘZYK ANGIELSKI: grupa - "0", środa godz. 9:00, sala C-18

                             grupa "średniozaawansowana" środa 9:00, sala C-19

  Miejsce:               ul. Pruchnicka, budynek C.

                             Rozpoczęcie zajęć od 7.11. 2018.

 

INFORMATYKA:      Zajęcia po 1. listopada.

Miejsce:                  Sala komputerowa PWSTE. 

 

KLUB MELOMANA: w/g własnego programu. Planowane wyjazdy do

 Filharmonii Podkarpackiej podajemy w zakładce "Klub Melomana"


                             

KOMUNIKATY


   WKŁAD: w dniu 18.10.2018 /czwartek/ godz. 17:00, Sala Lustrzana 

                 Kamienicy Attavantich /Rynek 5/.

                 Temat: "Stopa cukrzycowa, żywienie, pielęgnacja"

                 Wykładowca: dr Małgorzata Wyczarka - Wdowik.

                 Wykład realizowany w ramach Projektu WSW w Przemyślu

                 "Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedy".

          W części artystycznej wystąpi Grupa Artystyczna z Zespołu Szkół

Drogowo Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu pod kierunkiem      

   mgr Agaty Wilczyńskiej i mgr Pauliny Laskowskiej.


 WYJAZD DO PRZEMYŚLA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU WSW  

 W PRZEMYŚLU "KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZENSTWA

WIEDZY" 26.10.2018 /piątek/ . Zapisy w biurze ATW. 

WYJAZD O GODZ. 9:30 Z PARKINGU MOSiR


WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA I ZWIERZYŃCA:  25.10.2018 /czwartek/

Koszt : 50 zł. /bez wyżywienia/. Zapisy w biurze ATW do 19.października

lub do wyczerpania miejsc /49/.


ORGANIZUJEMY KÓŁKO FOTOGRAFICZNE. Zapisy w biurze ATW
TERMINARZ  ZAJĘĆ


  Język angielski /do zakończenia Projektu/ - środa, godz. 8:30 - 10:30

                        ul. Pruchnicka, budynek B, sala  C-19 I p.

 Język niemiecki /do zakończenia Projektu/ - środa, godz. 8:45 - 10:45

                        ul. Pruchnicka, budynek C, sala C -18 parter


Próby Zespołu Piosenki Biesiadnej "Akademicy" - wtorek,  godz. 17:00 -

19:00, ul.Pruchnicka, budynek B, sala C-1.


Terminarz pozostałych zajęć podamy w terminie późniejszym.

                       Konferencja „e-Jarosław…” 


         W najbliższy poniedziałek, 8 października o godz. 11.00 w Centrum Kultury

Akademickiej PWSTE zostaną zaprezentowane e-usługi, które zostały lub wkrótce

zostaną udostępnione mieszkańcom. Organizatorami wydarzenia są Burmistrz

Miasta Jarosławia oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-

Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu.  

 Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych.                                    

Zapraszamy.

NORDIC WALKING


    W dniu 15.10.2018 /poniedziałek/ o godz. 9:00 z parkingu MOSiR

Sekcja "Kijkowa" /20 osób/ wyjeżdza do lasów wkół Radawy. Zapisy w biurze

ATW.


WYKŁAD


               W ramach  realizacji Projektu PWSW w Przemyślu "Kompetentny Senior

Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy"  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku",  w dniu     10.10.2018    

   /środa/  o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy Attavantich /Rynek 5/      

  dr Greta Adamczyk wygłosi wykład:  "Fałszowanie żywności - fakty i mity"

 W części artystycznej wystąpią solistki z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu

pod kierunkiem mgra Wiktora Maruta.


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019


      Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego odbędzie się w dniu

2.10.2018 r. /wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej Kamienicy

Attavantich.

Wykład inauguracyjny - "Moc słowa.Potęga informacji"- wygłosi dr inż.

nauk technicznych (biotechnologia/bioinżynieria środowiska) Maria 

Furmańska z Politechniki Warszawskiej.

W części artystycznej wystąpi Zespół Piosenki Biesiadnej Akademicy.

KOMUNIKAT


        W dniu 22. 09. 2018 /sobota/ o godz. 15:30,  z parkingu MOSiR /ul.Sikorskiego /

wyjeżdzamy na spektakl operetkowy "Panna Wodna" do Przemyśla.

Organizatorem wyjazdu jest PWSW w Przemyślu w ramach Projektu "Kompetentny Senior

Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy".

Zapisy w biurze ATW do 20.09.2018 /czwartek/.

WYCIECZKA DO WARSZAWY

 

   W ramach  realizacji Projektu PWSW w Przemyślu "Kompetentny Senior

Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy"  programu Ministerstwa Nauki i

Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", w dniach

16-17.08.2018 uczestniczyliśmy w wycieczce do warszawy

Zdjęcia z wycieczki wykonali: Adam Wojnarowski oraz Władysław Pich

Link do zdjęć A.Wojnarowskiego:

https://drive.google.com/drive/folders/1gtSyYu2UQPTGKMnVUCaP-Nla6sqLHcKT?usp=sharing

Link do zdjęć W. Picha:

https://photos.google.com/share/AF1QipM6HDT2KucsJTjsuDsL4EjuOB5YnsDsNOVSpdJDIREJERmuz0pLt_9dkktDnK55nQ?key=cmNiYkFJNEpPQ2xmdVpfQ0VkWVZCZDF6eVpnaGl3


KOMUNIKATY

GRECJA: środa 22.08.2018 - Parking MOSiR-u

             godz.  8:30 - zbiórka uczestników

             godz.  9:00 - odjazd autobusu

Zabrać ręczniki do użytku w hotelu oraz na plażę.

Zabrać Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne

Opłata za noclegi / 2 x 85 zł / będzie pobierana w Grecji.


Zajęcia z j. angielskiego oraz j. niemieckiego z programu "Kompetentny

senior ambasadorem wiedzy" w miesiącu wrześniu będą odbywały się w

sali 22 w budynku "Centrum dialogu".

 

Wycieczka do Warszawy


    Wyjazd w dniu 16.08.2018 /czwartek/ o godz. 6:00 z parkingu MOSiR

/ul. Sikorskiego/.

Należy zabrać legitymację /ZUS/ - emeryta lub rencisty oraz dowód

osobisty.              Z głebokim smutkiem zawiadamiany,że w dniu

               6.08.2018r. zmarł nasz Kolega, były członek Zarządu

               Akademii - Zenek Szurkawski.

Msza św. w intencji Zmarłego, w środę 8.sierpnia  o godz. 9:00

w Jarosławskiej Kolegiacie .

Pogrzeb, w tym dniu o godz. 10:00 na Nowym Cmentarzu

/ul. Krakowska/.

                                                                     Zarząd ATW

 


BIURO AKADEMII NIECZYNNE

DO 12. WRZEŚNIA 2018

 W pilnych sprawach można dzwonić

 

 - wczasy w Grecji – tel.:  606 278 290,     508 169 539

 

 - wycieczka w Bieszczady lub do Warszawy

tel.: 606 278 290,  508 169 539,      664 684 590

 

 - inne sprawy – tel.:  508 169 539,   535 169 539

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019 - ZAPISY


I. Zapisy na kolejny rok akademicki  odbędą  się w dniach:

   - 12 - 30 września codziennie w godz.  9:00 - 11:00,

   - od 1. października w środy i piątki w godz. 9:00 - 11:00

Wpisowe /dla "nowych" osób/ i składka roczna /dla wszystkich/ takie 

jak obecnie,  czyli dpowiednio: 20 zł oraz 50 zł.


II. Zapisy /zgłoszenia/ na zajęcia w sekcjach do 30. września.

    Po zamknięciu list będą przyjmowane opłaty, których wysokość będzie

    zależała od liczby uczestników danej sekcji.

    Opłaty w dniach : 1. - 10. październik.

    Zajęcia -  po 10. października.

Ze względu na konieczność wypełnienia odpowiednich druków,

przy zgłoszeniu /zapisie/ wymagana jest obecność osoby zaineresowanej.


III. Datę Uroczystej Inauguracji podamy w terminie późniejszym.

WYCIECZKI W CZASIE WAKACJI 2018


1. BIESZCZADY - "Szlakiem architektury drewnianej". Blizne, Krempna, Sanok i inn.

                          12. lipca /czwartek/

                          Wyjazd o godz. 6:30 z parkingu MOSiR

                          Wyżywienie we własnym zakresie.


2. WARSZAWA - wycieczka dwudniowa 16. i 17. sierpnia

                         I dzień - Świątynia Opatrzności Bożej,  Muzeum Narodowe, Stare Miasto,

                         II dzień  - Muzeum Techniki Kopernika,  Łazienki.

                         Organizatorzy zapewniają kolację /16./, nocleg oraz śniadanie /17. /

                         Obiad w dniu 16. oraz 17. opłacają uczestnicy wycieczki.

                         Wyjazd o godz. 6:00 z parkingu MOSiR.

Zapisy na obie wycieczki /po 50 osób/ we wtorek 26. czerwca po wykładzie oraz 

w biurze ATW /środa, piątek/, do dnia 6. lipca.

Wycieczki odbywają się w ramach  realizacji Projektu PWSW

w Przemyślu "Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa

Wiedzy"  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

"Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".


 

 

 

WYKŁAD I KOMUNIKATY

 

1.    W dniu 26.06.2018 / wtorek/ o godz. 17:00 w Sali Lustrzanej

      Kamienicy Attavantich dr Greta Adamczyk wygłosi wykład: "Zasady

      żywienia osób starszych  i w podeszłym wieku".

Wykład odbywa się w ramach realizacji Projektu PWSW w Przemyślu "Kompetentny

Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy" programu Ministerstwa Nauki      

  i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Po wykładzie występ teatru "Baccalaureus".

 

2.     W dniu 28.06.2018 /czwartek/ o godz. 9:30 z parkingu

       MOSiR wyjeżdzamy na spotkanie integracyjne do Biedaczowa.


3.     UTW w Przemyślu organizuje atrakcyjne wczasy    

        w Kołobrzegu w dniach